Tulosta

Raskausdiabeteksen ilmaantuminen eri raskauksissa

Näytönastekatsaukset
10.6.2013
Jouko Saramies

Näytön aste: C

Raskausdiabeteksen ilmaantuminen toisessa raskaudessa lienee vähäistä (1 %), jos ensimmäisessä raskaudessa glukoosiaineenvaihdunta oli normaali.

Taakse suuntautunut seuruututkimus «Lu GC, Luchesse A, Chapman V ym. Screening for gestational diabetes mellitus in the subsequent pregnancy: is it worthwhile? Am J Obstet Gynecol 2002;187:918-21 »1 selvitti raskausdiabeteksen määrää toisessa raskaudessa niillä naisilla (n = 3 710), joilla ei ensimmäisessä raskaudessa ollut raskausdiabetesta. Ensimmäisessä raskaudessa tehtiin seulontarasituskoe (GCT, Glucose Challence Test) 50 g:lla glukoosia. Raskausdiabeteksen ilmaantuvuus glukoosirasituksen perusteella oli toisessa raskaudessa 1 % (n = 37). Nämä naiset olivat ensimmäisen raskauden aikana keskimäärin kaksi vuotta muita vanhempia, ja painoindeksi oli 3 yksikköä suurempi kuin muilla. Lisäksi heidän painonsa nousi raskauksien välillä enemmän kuin muilla ja ensimmäisen ja toisen raskauden välinen aika oli pitempi. Logistisessa regressioanalyysissä toisen raskauden raskausdiabetesta ennustivat äidin lihavuus (BMI (> 29) ennen ensimmäistä raskautta ja suuri painon nousu (> 5 kg) raskauksien välillä sekä ensimmäisen raskauden seulonnan suuri paastoglukoosiarvo (> 5,6 mmol/l).

Tutkimus puoltaa näkemystä, että glukoosirasitusten tekeminen myöhemmissä raskauksissa voi olla turhaa, jos glukoosiaineenvaihdunta on ollut ensimmäisessä raskaudessa normaali eikä paino ole noussut raskauksien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Raskausdiabetes 1

Kommentit

«Lu GC, Luchesse A, Chapman V ym. Screening for gestational diabetes mellitus in the subsequent pregnancy: is it worthwhile? Am J Obstet Gynecol 2002;187:918-21 »1:Ensimmäisen raskauden glukoosiaineenvaihdunnan tilaa ei kaikilla naisilla arvioitu 75 g:n 2 tunnin glukoosirasituskokeella kaikilta, vaan normaalin glukoosiaineenvaihdunnan tulkinta tehtiin seulan (Glucose Challence Test eli GCT) perusteella. Seula ei tunnista kaikkia raskausdiabetesta sairastavia ja osa toisen raskauden raskausdiabetesta sairastavista saivat seulassa ehkä väärän negatiivisen tuloksen edellisessä raskaudessa.

Kirjallisuutta

  1. Lu GC, Luchesse A, Chapman V ym. Screening for gestational diabetes mellitus in the subsequent pregnancy: is it worthwhile? Am J Obstet Gynecol 2002;187:918-21 «PMID: 12388977»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Raskausdiabetes
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko