Tulosta

Raskausdiabeteksen ilmaantuminen myöhemmissä raskauksissa

Näytönastekatsaukset
28.4.2008
Jouko Saramies

Näytön aste: C

Raskausdiabeteksen uusiutumista seuraavissa raskauksissa saattaa lisätä äidin painon nousu raskauksien välillä.

Tässä retrospektiivisessä seuruututkimuksessa «Major CA, deVeciana M, Weeks J ym. Recurrence of gestational diabetes: who is at risk? Am J Obstet Gynecol 1998;179:1038-42 »1 analysoitiin 78 naista, joilla oli raskausdiabetes ja normaali glukoosirasituskoe (OGTT) sen jälkeen. Päätetapahtumana oli raskausdiabeteksen ilmaantuminen seuraavassa raskaudessa ja seuranta-aika oli 4 vuotta. Raskausdiabetes ilmaantui uudelleen 69 %:ssa raskauksissa. Uudelleen ilmaantumisen riskiä lisäsivät yksittäisistä muuttujista pariteetti (odds ratio, OR 3.0, 95 %:n luottamusväli, CI 1.4–4.8), lihavuus (BMI ≥ 30) ennen raskautta (OR 3.6, 1.1–25.9), mikäli raskausdiabeteksen hoito vaatinut insuliinia (OR 2.1, CI 1.3–3.4) ja raskausdiabeteksen toteaminen (ennen 24. raskausviikkoa) (OR 20.4, CI 2.5–444). Niillä naisilla raskausdiabeteksen ilmaantuminen oli suurempi, joiden toinen raskaus oli alkanut alle kahden vuoden kuluttua ensimmäisestä. Painon nousu (≥ 6.8 kg) raskauksien välillä oli yhteydessä vakioinnin jälkeenkin raskausdiabeteksen ilmaantumiseen toisessa raskaudessa. Vakioinnin jälkeen raskausdiabetesta ennustuvat painon nousu raskauksien välillä ja alle kahden vuoden aika raskauksien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Major CA, deVeciana M, Weeks J ym. Recurrence of gestational diabetes: who is at risk? Am J Obstet Gynecol 1998;179:1038-42 »1: Tutkimuksen heikkous on pieni aineisto ja retrospektiivinen analyysitapa. Hyvää on diabetesta sairastavien poissulkeminen aineistosta.

Kirjallisuutta

  1. Major CA, deVeciana M, Weeks J ym. Recurrence of gestational diabetes: who is at risk? Am J Obstet Gynecol 1998;179:1038-42 «PMID: 9790394»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko