Tulosta

Liikapainon merkitys raskauden jälkeen tyypin 2 diabeteksen puhkeamiselle

Näytönastekatsaukset
28.4.2008
Nina Peränen

Näytön aste: C

Raskauden aikainen ja synnytyksen jälkeinen liikapaino ja lihavuus näyttää lisäävän raskausdiabeetikon vaaraa sairastua tyypin 2 diabetekseen.

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Peters RK, Kjos SL, Xiang A ym. Long-term diabetogenic effect of single pregnancy in women with previous gestational diabetes mellitus. Lancet 1996;347:227-30 »1 seurattiin 666 latinonaisen diabetesriskin kehittymistä 7.5 vuoden ajan synnytyksen jälkeen. Kaikilla oli ollut raskausdiabetes. 146 naiselle (21 %) kehittyi tyypin 2 diabetes seuranta-aikana. Seuranta-ajan ensimmäisen ja viimeisen mittauksen välissä 27 % tutkittavista oli lihonut ja 10 % laihtunut 4.5 kg tai enemmän. Painonnousu raskauden jälkeen lisäsi riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Riski oli 1.95 jokaista 4.5 kilon lisäystä kohden (95 %:n luottamusväli 1.63–2.33).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Ruotsalaisessa tutkimuksessa «Persson B, Hanson U, Hartling SG ym. Follow-up of women with previous GDM. Insulin, C-peptide, and proinsulin responses to oral glucose load. Diabetes 1991;40 Suppl 2:136-41 »2 seurattiin 145:tä raskausdiabeetikkoa synnytyksen jälkeen. 75:llä oli ollut ruokavaliohoito raskauden aikana ja 70:llä insuliinihoito. Kontrolliryhmänä toimi 41 normaalipainoista naista, joilla oli ollut normaali raskaus samana ajanjaksona. Tutkittaville suoritettiin sokerirasitus (75 g, 3 h) 3–4 vuotta synnytyksen jälkeen. Raskausdiabeetikoista 5 oli sairastunut tyypin 2 diabetekseen (3.4 %) ja 32:lla (22 %) todettiin heikentynyt sokerinsieto eli IGT. Kontrolliryhmässä kahdella todettiin IGT (4 %) (P < 0.005). Seurantamittauksissa ylipainoisilla (BMI > 25) esiintyi enemmän (P < 0.001) heikentynyttä glukoosinsietoa (IGT) (38 %) tai tyypin 2 diabetesta kuin normaalipainoisilla (13 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Peters RK, Kjos SL, Xiang A ym. Long-term diabetogenic effect of single pregnancy in women with previous gestational diabetes mellitus. Lancet 1996;347:227-30 «PMID: 8551882»PubMed
  2. Persson B, Hanson U, Hartling SG ym. Follow-up of women with previous GDM. Insulin, C-peptide, and proinsulin responses to oral glucose load. Diabetes 1991;40 Suppl 2:136-41 «PMID: 1748243»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko