Tulosta

Ravintokuidun saanti, ruokavalion glykemiakuorma ja raskausdiabeteksen riski

Näytönastekatsaukset
28.4.2008
Riitta Kivelä

Näytön aste: C

Yhdistelmä ravintokuidun pieni määrä ja suuri glykemiakuorma ruokavaliossa näyttää lisäävän raskausdiabeteksen riskiä.

Yhdysvaltalaisessa prospektiivisessa kohortissa «Zhang C, Liu S, Solomon CG ym. Dietary fiber intake, dietary glycemic load, and the risk for gestational diabetes mellitus. Diabetes Care 2006;29:2223-30 »1 dokumentoitiin 758 uutta raskausdiabetestapausta 8 seurantavuoden aikana (1991–98) 13 110 tutkituista naisista; tutkimus osa laajaa hoitajatutkimusta (Nurses’ Health Study II, 116 671 naista). Ruuan frekvenssikyselyllä selvitettiin kokonaiskuidunsaantia ja glykemiakuormaa. Tutkittavat jaettiin kuidun saannin ja glykemiakuorman (glykemiakuorma kertoo ruuan sisältämien hiilihydraattien laadusta ja määrästä) mukaan kolmeen luokkaan: pienin viidennes, keskimmäinen, suurin. Raskausdiabeteksen riski oli tilastollisessa yhteydessä, kun kokonaiskuidun saanti oli 10 g/pv (26 %, 95 % Cl 9–29), viljan tai hedelmien kuidun saanti 5 g/pv (23 %, 9–36 tai 26 %, 5–42). Glykemiakuormalla oli positiivinen yhteys raskausdiabeteksen riskiin. Vaihtelu suurimman ja pienimmän riskin välillä oli, vaarasuhde RR 1.61 (luottamusväli 1.02–2.53). Yhdistelmällä korkea glykemiakuorma ja matala viljankuitumäärä oli lisääntynyt riski raskausdiabetekseen, 2.15 (1.04–4.29).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Australialaisessa prospektiivisessa kohortissa «Moses RG, Luebcke M, Davis WS ym. Effect of a low-glycemic-index diet during pregnancy on obstetric outcomes. Am J Clin Nutr 2006;84:807-12 »2 (n = 62) tutkittiin ruokavalion pienen glykemiaindeksin vaikutusta terveiden raskaana olevien raskauden kulkuun (raskausviikoista 12–16 synnytykseen). Tutkittavat jaettiin pienen (low-GI, n = 32) ja suuren (high-GI, n = 30) glykemiaindeksin ryhmiin. LGI-dieetissä suositeltiin matalan glykemiaindeksin ruokia, kuten pastaa, kuitupitoista leipää ja runsaskuituisia aamiaisvalmisteita, HGI-dieetissä suositeltiin kuitupitoista ja vähäsokerista ruokaa sekä perunaa, vehnäleipää ja runsaskuituisia aamiaisvalmisteita. Molemmille ryhmille suositeltiin 55 % hiilihydraatteja ja 30 % rasvaa. Vertailtaessa LGI-ryhmän naisia HGI-ryhmän naisiin, lasten paino oli suurempi (3 408 ± 78 g vs 3 644 ± 90 g; p = 0.051) ja suurempi syntymäpituus (48 ± 5 vs 69 ± 5; p = 0.005), suurempi kehon rasvapitoisuus (2.62 ± 0.04 vs 2.74 ± 0.04), ja lapsen koko suurempi raskausviikkoihin nähden (3.1 % vs 33.3. %; p = 0.01). Yksi raskausdiabetesdiagnoosi tehtiin HGI-ryhmässä. LGI-ruokavalio mahdollisesti vähentää terveiden raskaana olevien raskausdiabetesriskiä sekä ehkäisee lapsen myöhempää sairastuvuutta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Zhang C, Liu S, Solomon CG ym. Dietary fiber intake, dietary glycemic load, and the risk for gestational diabetes mellitus. Diabetes Care 2006;29:2223-30 »1: Laaja tutkimus, pitkä seuranta-aika.

«Moses RG, Luebcke M, Davis WS ym. Effect of a low-glycemic-index diet during pregnancy on obstetric outcomes. Am J Clin Nutr 2006;84:807-12 »2: Pieni aineisto. Pehmeäksi keitetyn perunan ja perunasoseen GI on suuri, kun taas kovahkoksi keitetyn perunan GI on keskinkertainen. Peruna sopii suomalaiseen ruokavalioon kohtuullisesti käytettynä. Suomessa täysjyväruisleivän edulliset terveysvaikutukset korostuvat.

Kirjallisuutta

  1. Zhang C, Liu S, Solomon CG ym. Dietary fiber intake, dietary glycemic load, and the risk for gestational diabetes mellitus. Diabetes Care 2006;29:2223-30 «PMID: 17003297»PubMed
  2. Moses RG, Luebcke M, Davis WS ym. Effect of a low-glycemic-index diet during pregnancy on obstetric outcomes. Am J Clin Nutr 2006;84:807-12 «PMID: 17023707»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko