Tulosta

GlykoHbA1c raskausseurannassa

Näytönastekatsaukset
28.4.2008
Risto Kaaja

Näytön aste: C

Glykohemoglobiini A1c:n (HbA1c) mittauksesta ei liene hyötyä raskausdiabeteksen seulonnassa.

Aika ajoin on esitetty, että HbA1c:n mittaamista voisi käyttää raskausdiabeteksen seulonnassa. Asia on tähän mennessä kumottu, mutta uusien herkkien HbA1c-mittausmetodien käyttöönoton jälkeen asia on uudelleen herännyt esiin.

Arabiemiraateissa tehdyssä tutkimuksessa «Agarwal MM, Dhatt GS, Punnose J ym. Gestational diabetes: a reappraisal of HBA1c as a screening test. Acta Obstet Gynecol Scand 2005;84:1159-63 »1 442:lta raskaana olevalta naiselta mitattiin HbA1c ja tehtiin 75 g:n sokerirasituskoe raskausdiabeteksen diagnosoimiseksi (WHO:n kriteerein) 24.–28. raskausviikolla. 84:lla (19 %) todettiin raskausdiabetes ja 358:lla (81 %) oli normoglykemia. HbA1c:n osuvuutta diagnostiikassa tarkasteltiin ROC-käyrien (receiver operating characteristics) avulla. Kun valittiin HbA1c-arvo alle 5.5 %, testin sensitiivisyys oli 82.1 % ja 15/90:stä oli alle kynnysrajan eli vääriä negatiivisia. Vääriä positiivisia HbA1c-arvolla yli 7.5 % oli 15/21:stä. Yhteenvetona oli, ettei HbA1c sovellu raskausdiabeteksessa seulontaan.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Agarwal MM, Dhatt GS, Punnose J ym. Gestational diabetes: a reappraisal of HBA1c as a screening test. Acta Obstet Gynecol Scand 2005;84:1159-63 «PMID: 16305701»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko