Tulosta

Diabetekseen sairastumisen vaaratekijät raskausdiabeteksen sairastaneella

Näytönastekatsaukset
12.5.2008
Risto Kaaja

Näytön aste: C

Diabetesvaaraa ennustavat raskaudenaikaisen glukoosirasituskokeen suuri kahden tunnin pitoisuus, naisen korkea ikä, insuliinilääkityksen tarve edellisen raskauden aikana, lihavuus, poikkeava glukoosiaineenvaihdunta synnytyksen jälkeen ja uusi raskaus.

Lundissa tehty tutkimus «Aberg AE, Jönsson EK, Eskilsson I ym. Predictive factors of developing diabetes mellitus in women with gestational diabetes. Acta Obstet Gynecol Scand 2002;81:11-6 »1, jossa 229 raskausdiabeteksen sairastanutta naista tutkittiin vuosi synnytyksen jälkeen. Diagnoosi raskauden aikana perustui 75 g:n glukoosirasituskokeen (OGTT) 2 tunnin yli 9 mmol/l ylittävään arvoon. Insuliinihoito aloitettiin, jos päivän mittaan oli useita yli 8:n ylittäviä arvoja. Kontrolliryhmänä oli 153 naista, joilla raskausaikana 2 tunnin OGTT-arvo oli alle 7.8 mmol/l. Vain 39 % kontrolleista osallistui vuosikontrolliin. Uusintatutkimuksessa 9 % raskausdiabeetikoista ja 0 % kontrolleista oli sairastunut diabetekseen. Glukoosi-intoleranssi oli kehittynyt 22 %:lle raskausdiabetespotilaista ja 1.7 %:lle kontrolleista. Diabetesvaaraa ennustivat äidin ikä (yli 40 vuotta), 2 tunnin sokeriarvo raskausajan OGTT:ssa ja insuliinihoito raskauden aikana.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Täysin poikkeava sokerirasitus (kaikki 4 arvoa poikkeavia) raskausaikana ennustaa diabeteksen puhkeamisen. Kyseessä on Barcelonassa tehty tutkimus «Albareda M, Caballero A, Badell G ym. Diabetes and abnormal glucose tolerance in women with previous gestational diabetes. Diabetes Care 2003;26:1199-205 »2, jossa seurattiin prospektiivisesti 696 raskausdiabeteksen sairastanutta ja 70 kontrollia 11 vuoden ajan (5 vuoden välein) ja määritettiin diabeteksen esiintyminen OGTT:n (WHO 1998, 75 g) avulla. Alun perin raskausdiabetekseen sairastuneita oli 982, näistä 696 osallistui jälkitarkastuksiin. Raskausdiabeteksen diagnoosi tehtiin kaksiosaisesti, aluksi 50 g:n seulontakoe, ja testi uusittiin raskausviikoilla 24–28 ja 31–34, jos se oli negatiivinen. Itse raskausdiabeteksen diagnoosi tehtiin 75 g:n OGTT:lla. Kontrolleilla seulontatesti oli negatiivinen, heitä oli alun perin 500, mutta vain 70 suostui jatkoseurantaan, eli mahdollisuus valikoitumiseen on ollut (vain terveimmät lähtivät mukaan). Kumulatiivinen riski sairastua diabetekseen oli 13.8 % ja glukoosi-intoleranssiin 42.4 % 11 vuoden aikana. Kontrollipopulaatiossa riski oli vain 0 ja 2.8 %. Tekijät, jotka vaikuttivat diabeteksen puhkeamiseen olivat aikaisempi hyperglykemia, 4 patologista arvoa OGTT:ssa, diabeteksen puhkeaminen raskauden aikana, 2 h:n verensokeriarvo diagnostisessa OGTT:ssa (> 11.7 mmol/l), gestaatioikä raskausdiabetesdiagnoosin yhteydessä ja ennen raskautta mitattu BMI (> 26.4). Vahvimmat prediktiiviset tekijät olivat 4 patologista arvoa OGTT:ssa ja diabeteksen puhkeaminen raskauden aikana. Tärkein lisätekijä oli BMI (13.3 %).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Uusi raskaus lisää vaaraa sairastua tyyppi 2 diabetekseen raskausdiabeteksen jälkeen. Los Angelesissa tunnettujen diabetestutkijoiden tekemä tutkimus «Peters RK, Kjos SL, Xiang A ym. Long-term diabetogenic effect of single pregnancy in women with previous gestational diabetes mellitus. Lancet 1996;347:227-30 »3, jossa 666 latinonaista, joilla todettu raskauden aikana raskausdiabetes (normaalin. yhdysvaltalaisen tavan mukaan 100 g:n glukoosirasituskokeella, OGTT). Kaikilta suljettiin pois raskauden jälkeen 75 g:n OGTT:lla diabetes, ja kehotettiin käymään vuosittain OGTT-testissä. Heitä seurattiin ad 7.5 vuotta.(keskimäärin 22 kuukautta), 87/666 (13 %) oli tullut uudelleen raskaaksi ja heistä 91 %:lla raskausdiabetes uusiutui. Kaikkiaan 146/666 /21.9 %) naisista sairastui diabetekseen seuranta-ajan aikana. Vuosittainen diabetesinsidenssi oli 11.9 %. Uusi raskaus yli kolminkertaisti diabetesvaaran (OR 3.34, 95 %:n luottamusväli 1.8–6.19), vaikka muutkin vaaratekijät huomioitiin (ennen raskautta tutkittu glukoosinsieto, suurin paastosokeri, gestaatioikä raskausdiabeteksen diagnosoinnin yhteydessä sekä seuranta-ajan painoindeksi, painonnousu, glukoosinsieto, imetysaika, e-pillereiden käyttö). Painonnousu lisäsi myös itsenäisesti diabeteksen sairastumisriskiä: riskikerroin 1.95 (95 %:n luottamusväli 1.63–2.33) jokaista 4.5 kg painonnousua kohti.

Tutkijat tähdentävät sitä, että raskausdiabeetikoilla perusvika on haiman beetasoludysfunktio. Toistuvat raskaudet ”väsyttävät” haiman beetasolufunktiota edelleen voimakkaalla insuliiniresistenssillään.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

«Aberg AE, Jönsson EK, Eskilsson I ym. Predictive factors of developing diabetes mellitus in women with gestational diabetes. Acta Obstet Gynecol Scand 2002;81:11-6 »1: Ruotsissa on varsin erilaiset kriteerit raskausdiabeteksen diagnostiikalle (vuodelta 1991 oleva EASD:n ohje) kuin Suomessa. fP-glukoosiarvoa ei huomioida lainkaan.

«Albareda M, Caballero A, Badell G ym. Diabetes and abnormal glucose tolerance in women with previous gestational diabetes. Diabetes Care 2003;26:1199-205 »2: Systemaattinen prospektiivinen tutkimus, jossa kontrolliryhmä pieni ja mahdollisesti selekoitunut.

«Peters RK, Kjos SL, Xiang A ym. Long-term diabetogenic effect of single pregnancy in women with previous gestational diabetes mellitus. Lancet 1996;347:227-30 »3: Kyseessä sekundaariprevention kannalta tärkeä tutkimus. Se korostaa laihdutuksen tärkeyttä raskausdiabeteksen sairastamisen jälkeen. Tutkituilla latinonaisilla oli suuri diabetesvaara.

Kirjallisuutta

  1. Aberg AE, Jönsson EK, Eskilsson I ym. Predictive factors of developing diabetes mellitus in women with gestational diabetes. Acta Obstet Gynecol Scand 2002;81:11-6 «PMID: 11942881»PubMed
  2. Albareda M, Caballero A, Badell G ym. Diabetes and abnormal glucose tolerance in women with previous gestational diabetes. Diabetes Care 2003;26:1199-205 «PMID: 12663597»PubMed
  3. Peters RK, Kjos SL, Xiang A ym. Long-term diabetogenic effect of single pregnancy in women with previous gestational diabetes mellitus. Lancet 1996;347:227-30 «PMID: 8551882»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko