Tulosta

Raskausdiabetes ja tyypin 2 diabeteksen insidenssi

Näytönastekatsaukset
28.4.2008
Risto Kaaja

Näytön aste: B

Raskauden jälkeen kumulatiivinen diabetesinsidenssi nousee ensimmäisen viiden vuoden aikana ja saavuttaa tasannevaiheen 10 vuotta raskauden jälkeen.

Kirjoittajat kävivät PubMed-tietokannan läpi hakusanoilla raskausdiabetes ja tyypin 2 diabetes vuosina 1965–2001 «Kim C, Newton KM, Knopp RH. Gestational diabetes and the incidence of type 2 diabetes: a systematic review. Diabetes Care 2002;25:1862-8 »1. Tutkimuksista piti käydä ilmi raskausdiabeteksen ja tyypin 2 diabeteksen diagnosointikriteerit sekä tyypin 2 diabeteksen riski raskausdiabeteksen sairastaneilla naisilla. Tutkimuksista poimittiin myös tyypin 2 diabeteksen muut riskitekijät: sukurasitus, pariteetti, ikä, painoindeksi ennen raskautta ja sen jälkeen, verenpaine raskauden aikana. 385 tutkimuksesta vain 28 läpäisi inkluusiokriteerit. Raskauden jälkeen kumulatiivinen diabetesinsidenssi vaihteli 2.6:sta yli 70 %:iin selittyen ainakin osittain melkoisella seuranta-ajan vaihtelulla (6 kuukautta–28 vuotta). Kun huomioitiin seuranta-aika ja muut vaikuttavat tekijät, etnisyys ei enää selittänyt insidenssieroja eri populaatioiden välillä. Kumulatiivinen insidenssi nousi ensimmäisen viiden vuoden aikana ja saavutti tasannevaiheen 10 vuotta raskauden jälkeen. Kohonnut paastoverensokeri raskauden aikana oli yleisimmin yhteydessä tyyppi 2 diabeteksen kehittymiseen.

Kirjoittajat tähdentävät kohonneen paastoverensokerin merkitystä ennustavana tekijänä ja näihin potilaisiin pitäisi kohdistaa preventiiviset toimenpiteet erityisesti ensimmäisten 5 vuoden aikana.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

«Kim C, Newton KM, Knopp RH. Gestational diabetes and the incidence of type 2 diabetes: a systematic review. Diabetes Care 2002;25:1862-8 »1: Heterogeenisiä tutkimuksia, melkoinen valikointi (alle 10 % tutkimuksista hyväksyttiin). Valitut tutkimukset kohtalaisen laadukkaita. Toisessa tutkimuksessa jopa 10 %:lla vaikeamman (yleensä insuliinihoitoisen) raskausdiabeteksen sairastaneista oli diagnosoitavissa diabetes kahden kuukauden kuluttua synnytyksestä «Kjos SL, Buchanan TA, Greenspoon JS ym. Gestational diabetes mellitus: the prevalence of glucose intolerance and diabetes mellitus in the first two months post partum. Am J Obstet Gynecol 1990;163:93-»2.

Kirjallisuutta

  1. Kim C, Newton KM, Knopp RH. Gestational diabetes and the incidence of type 2 diabetes: a systematic review. Diabetes Care 2002;25:1862-8 «PMID: 12351492»PubMed
  2. Kjos SL, Buchanan TA, Greenspoon JS ym. Gestational diabetes mellitus: the prevalence of glucose intolerance and diabetes mellitus in the first two months post partum. Am J Obstet Gynecol 1990;163:93-8 «PMID: 2375376»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko