Tulosta

Raskausdiabeteksen uusiutuminen

Näytönastekatsaukset
28.4.2008
Risto Kaaja

Näytön aste: C

Raskausdiabetes näyttää uusiutuvan herkästi riskiryhmillä.

Tuoreen systemoidun katsausartikkelin mukaan «Kim C, Berger DK, Chamany S. Recurrence of gestational diabetes mellitus: a systematic review. Diabetes Care 2007;30:1314-9 »1 raskausdiabetes uusiutuu 30–84 %:lla sen aiemmin sairastaneista. Katsaukseen oli hyväksytty 13 artikkelia 45 kirjallisuushausta löytyneestä. Raskausdiabeteksen esiintyvyys oli suurempaa hispaanoilla kuin muilla ryhmillä. Hispaanoilla myös tyypin 2 diabetes oli yleisempää (52–69 %) kuin muissa ryhmissä (30–37 %). Uusia vaaratekijöitä ei tullut ilmi, paitsi lyhyt raskauksien väli (< 1 vuosi).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

69 % 78:sta yhdysvaltalaisesta raskausdiabetekseen sairastuneesta sairastui raskausdiabetekseen myös seuraavassa raskaudessa «Major CA, deVeciana M, Weeks J ym. Recurrence of gestational diabetes: who is at risk? Am J Obstet Gynecol 1998;179:1038-42 »2. Yhdysvaltalaiseen tapaan kaikille suoritettiin aluksi esitestaus 50 g:n glukoosiannoksella. Tämän jälkeen suoritettiin 75 g:n testaus raskausdiabeteksen varsinaista diagnosointia varten. Vaaratekijöistä pariteetti (odds ratio, OR = 3.0, 95 %:n luottamusväli, CI 1.4–4.8), kehon painoindeksi eli BMI (> 30) (OR = 3.6, CI 1.1–25.9), raskausdiabetes diagnosoitu ennen 24. raskausviikkoa (OR = 20.4, CI 2.5–444) ja insuliinin tarve raskauden aikana (OR = 2.3, CI 1.3–3.4) olivat tilastollisesti merkitseviä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentit

«Major CA, deVeciana M, Weeks J ym. Recurrence of gestational diabetes: who is at risk? Am J Obstet Gynecol 1998;179:1038-42 »2: Sovellettavuuden ongelmina erilaiset diagnostiset kriteerit ja eroavuudet etnisyydessä.

Kirjallisuutta

  1. Kim C, Berger DK, Chamany S. Recurrence of gestational diabetes mellitus: a systematic review. Diabetes Care 2007;30:1314-9 «PMID: 17290037»PubMed
  2. Major CA, deVeciana M, Weeks J ym. Recurrence of gestational diabetes: who is at risk? Am J Obstet Gynecol 1998;179:1038-42 «PMID: 9790394»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko