Tulosta

Etninen ryhmä ja insuliiniherkkyys

Näytönastekatsaukset
28.4.2008
Risto Kaaja

Näytön aste: C

Etninen alkuperä näyttää vaikuttavan raskausajan insuliiniherkkyyteen.

400 skandinaavista ja 100 arabialaista syntyperää olevaa raskausdiabeetikkoa tutkittiin raskauden aikana Etelä-Ruotsissa «Shaat N, Ekelund M, Lernmark A ym. Genotypic and phenotypic differences between Arabian and Scandinavian women with gestational diabetes mellitus. Diabetologia 2004;47:878-84 »1. Kontrolleina oli 428 skandinaavia ja 122 arabia, joilla ei ollut diabetesta. Tutkimusmenetelmä oli HOMA-IR (HOmeostatic Model Assessement of Insulin Resistance), jossa tutkitaan paaston jälkeisiä insuliinin ja glukoosin pitoisuuksia ja suhteita. Raskausdiabetes diagnosoitiin 2 tunnin sokerirasitustestillä: 2 tunnin kapillaariarvo oli vähintään 9 mmol/l. Arabit olivat 50 % enemmän insuliiniresistenttejä kuin skandinaavit (sama kehon painoindeksi eli BMI).

Molemmilla etnisillä ryhmillä oli saman verran glutamiinihappodekarboksylaasivasta-aineita (GAD-65, 4.2–4.6 %) ja molemmilla selkeästi enemmän kuin kontrolleilla (ei raskausdiabetesta). HLA-DQB1 oli yleisempi skandinaavisilla raskausdiabeetikolla.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Shaat N, Ekelund M, Lernmark A ym. Genotypic and phenotypic differences between Arabian and Scandinavian women with gestational diabetes mellitus. Diabetologia 2004;47:878-84 »1: HOMA-IR soveltuu epidemiologiseen, karkeaan insuliiniherkkyyden mittaukseen. Kertonee enemmän maksan insuliiniresistenssistä.

Kirjallisuutta

  1. Shaat N, Ekelund M, Lernmark A ym. Genotypic and phenotypic differences between Arabian and Scandinavian women with gestational diabetes mellitus. Diabetologia 2004;47:878-84 «PMID: 15095040»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko