Tulosta

Insuliiniherkkyyden muutokset raskauden aikana

Näytönastekatsaukset
28.4.2008
Risto Kaaja

Näytön aste: C

Insuliiniherkkyys saattaa heikentyä raskauden aikana sekä raskausdiabeetikoilla että terveillä naisilla, mutta raskausdiabetekseen sairastuvilla se näyttää olevan heikentynyt jo raskauden alussa.

Kyseessä pienellä potilasmäärällä Yhdysvalloissa hyvin laboratoriomenetelmin tehty pitkittäistutkimus «Catalano PM, Huston L, Amini SB, Kalhan SC. Longitudinal changes in glucose metabolism during pregnancy in obese women with normal glucose tolerance and gestational diabetes. Am J Obstet Gynecol 1999;»1. Seitsemää lihavaa naista, joille kehittyi myöhemmin raskausdiabetes, ja 8 kontrollia tutkittiin ennen raskautta, alkuraskaudessa (raskausviikot 12–14) ja loppuraskaudessa (raskausviikot 34–36). Kaikille suoritettiin iv-glukoosirasitus, jossa mitattiin insuliinivaste, endogeeninen (maksan) glukoosituotanto ja sen supressio insuliini-infuusion aikana. Lisäksi insuliiniherkkyys mitattiin hyperinsulinemisella euglykeemisellä clampilla. Insuliiniherkkyys laski sekä kontrolleilla että niillä, joille kehittyi raskausdiabetes, mutta insuliiniherkkyys oli pienempi raskausdiabeetikoilla kuin kontrolleilla (P = 0.04). Insuliinivaste ja glukoosin tuotanto insuliini-infuusion aikana olivat merkittävästi suurempia naisilla, joille kehittyi raskausdiabetes, kuin heidän kontrolleillaan. Nämä metaboliset muutokset ovat samantyyppisiä kuin tyypin 2 diabeteksessa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Hyvin tehty pitkittäistutkimus «Catalano PM, Tyzbir ED, Roman NM, Amini SB, Sims EA. Longitudinal changes in insulin release and insulin resistance in nonobese pregnant women. Am J Obstet Gyn 1991;165:1667-72»2 Yhdysvalloista pienellä potilasmäärällä: kuusi laihaa naista, joille kehittyi myöhemmin raskausdiabetes, ja 8 kontrollia tutkittiin ennen raskautta, alkuraskaudessa (raskausviikot 12–14) ja loppuraskaudessa (raskausviikot 34–36). Kaikille suoritettiin iv-glukoosirasitus, jossa mitattiin insuliiniresponssi, sekä insuliiniherkkyys hyperinsulinemisella euglykeemisellä clampilla. Insuliiniresponssi lisääntyi 3–3.5-kertaiseksi ja insuliiniherkkyys laski 56 % raskauden lopussa molemmissa ryhmissä verrattuna raskauden alkuun.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

«Catalano PM, Huston L, Amini SB, Kalhan SC. Longitudinal changes in glucose metabolism during pregnancy in obese women with normal glucose tolerance and gestational diabetes. Am J Obstet Gynecol 1999;»1: Hyvät tutkimusmenetelmät, mutta pieni potilasmäärä. Aiheesta ei löydy HOMA-IR- ym. menetelmillä tehtyjä tutkimuksia.

Kirjallisuutta

  1. Catalano PM, Huston L, Amini SB, Kalhan SC. Longitudinal changes in glucose metabolism during pregnancy in obese women with normal glucose tolerance and gestational diabetes. Am J Obstet Gynecol 1999;180:903-16
  2. Catalano PM, Tyzbir ED, Roman NM, Amini SB, Sims EA. Longitudinal changes in insulin release and insulin resistance in nonobese pregnant women. Am J Obstet Gyn 1991;165:1667-72
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko