Tulosta

Toimet eristysten vähentämiseksi psykiatrisessa osastohoidossa

Näytönastekatsaukset
23.1.2013
Lauri Tuominen

Näytön aste: D

Työryhmän mielestä ensisijaista on pyrkiä minimoimaan rajoittavien toimenpiteiden tarve osastolla turvallisten vuorovaikutussuhteiden, selkeiden toimintamallien ja asianmukaisen lääkehoidon keinoin, vaikka tutkimustieto tästä puuttuukin.

Systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa «Muralidharan S, Fenton M. Containment strategies for people with serious mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD002084 »1, «»1 tarkasteltiin psykiatrisen kriisin ei-farmakologisia hallintamenetelmiä mielisairauksissa. Katsaukseen ei sisällytetty eristämistä ja sitomista koskevia tutkimuksia. Katsaukseen pyrittiin sisällyttämään tutkimuksia jotka koskisivat esimerkiksi tarkkailutason lisäämistä, osaston ovien lukitsemista, henkilökuntamiehityksen lisäämistä, vuorovaikutuksellisia kriisinhallintamenetelmiä ja sopimuksia käyttäytymisestä osastolla.

Vuonna 2006 toteutetusta laajasta kirjallisuushausta huolimatta yhtään aihetta koskevaa satunnaistettua tutkimusta ei löytynyt.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa «Chakrabarti A, Whicher E, Morrison M ym. 'As required' medication regimens for seriously mentally ill people in hospital. Cochrane Database Syst Rev 2007;3:CD003441 »2, «»2 tarkasteltiin skitsofrenian psykoottisten oireiden ja käyttäytymisen tarpeenmukaista lääkitystä, jota osastohoidossa käytetään hoitohenkilökunnan arvion mukaan säännöllisen psykoosilääkkeen lisäksi tarvittaessa.

Vuonna 2006 toteutetusta laajasta kirjallisuushausta huolimatta yhtään aihetta koskevaa satunnaistettua tutkimusta ei löytynyt.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Muralidharan S, Fenton M. Containment strategies for people with serious mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD002084 »1: Ei-lääkkeelliset toimet, joilla pyritään estämään psykiatrisella osastolla esiintyvää väkivaltaista käyttäytymistä, eivät ole näyttöön perustuvia. Puuttuva näyttö ei kuitenkaan ole osoitus puuttuvasta tehosta.

«Chakrabarti A, Whicher E, Morrison M ym. 'As required' medication regimens for seriously mentally ill people in hospital. Cochrane Database Syst Rev 2007;3:CD003441 »2: Lääkkeelliset toimet, jolla pyritään estämään psykiatrisella osastolla esiintyvää väkivaltaista käyttäytymistä, eivät ole näyttöön perustuvia. Puuttuva näyttö ei kuitenkaan ole osoitus puuttuvasta tehosta.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Skitsofrenia 1

Kirjallisuutta

  1. Muralidharan S, Fenton M. Containment strategies for people with serious mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD002084 «PMID: 16855984»PubMed
  2. Chakrabarti A, Whicher E, Morrison M ym. 'As required' medication regimens for seriously mentally ill people in hospital. Cochrane Database Syst Rev 2007;3:CD003441 «PMID: 17636723»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Skitsofrenia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko