Tulosta

Opioidin yhdistäminen tulehduskipulääkkeeseen syöpäkivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
16.2.2018
Harri Tohmo

Näytön aste: D

Tulehduskipulääkkeen ja opioidin käyttö yhdessä saattaa lievittää kipua paremmin kuin opioidi yksinään, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Heinäkuussa 2017 julkaistuissa kahdessa Cochrane-katsauksessa «Derry S, Wiffen PJ, Moore RA ym. Oral nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for cancer pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2017;7:CD012638 »1 toisessa selvitettiin parasetamolin tehoa syöpäkivussa ja toisessa tulehduskipulääkkeiden (NSAID) tehoa aikuispotilaiden syöpäkivun hoidossa. Parasetamolista on erillinen näytönastekatsaus.

Cochrane-katsaukseen otettiin mukaan yli 5 päivän kestoisia RCT- tai avoimia tutkimuksia, joissa verrattiin tulehduskipulääkettä lumeeseen tai tulehduskipulääkkeen ja opioidin yhdistelmää samaan annokseen pelkkää opioidia ja joissa oli vähintään 25 potilasta/ tutkimusryhmä. Yhteensä 11 tutkimusta täytti kriteerit (N = 949). Vuoden 2017 Cochrane- katsauksesta oli poistettu 31 vuoden 2005 Cochrane-katsaukseen hyväksyttyä tutkimusta. Uuden katsauksen tutkimuksista 8 oli RCT-töitä, 2 oli sokkoutettuja (single-blind) ja 1 oli avoin tutkimus. Yksikään tutkimus ei verrannut NSAID:tä ja lumetta tai NSAID:tä ja opioidin yhdistelmää samaan annokseen pelkkää opioidia. 1 tutkimuksessa morfiinin annos vaihteli välillä 60–180 mg. 2 tutkimuksessa kodeiinin annos vaihteli välillä 160–240 mg. Muissa töissä joko ei ollut käytössä opioidia tai käyttöä ei raportoitu. Neljännes potilaista lopetti tutkimuksen NSAID:n heikon tehon vuoksi. Yleisimmät haittavaikutukset olivat janon tunne tai kuiva suu (15 %), ruokahaluttomuus (11 %) ja vatsavaivat (11 %).

Katsauksen päätelmänä oli, että on heikkotasoista näyttöä sen puolesta, että osalla syöpäpotilaista saadaan tulehduskipulääkkeellä kliinisesti merkittävä kivun lievitys. Ei ole luotettavaa tietoa, onko tulehduskipulääkkeen ja opioidin käyttö yhdessä tehokkaampaa kuin pelkän opioidin käyttö.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Palliatiivinen hoito ja saattohoito 1

Kommentit:

«Derry S, Wiffen PJ, Moore RA ym. Oral nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for cancer pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2017;7:CD012638 »1: Käytännön kliininen kokemus tukee ajatusta siitä, että NSAID:n ja opioidin käyttö yhdessä olisi hyödyllistä.

Kirjallisuutta

  1. Derry S, Wiffen PJ, Moore RA ym. Oral nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for cancer pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2017;7:CD012638 «PMID: 28700091»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Palliatiivinen hoito ja saattohoito
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko