Tulosta

Palliatiivinen radioisotooppihoito kivuliaiden luustopesäkkeiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
23.8.2012
Tiina Saarto

Näytön aste: B

Radioisotooppihoito vähentää jonkin verran luustokipuja.

Päivitetty, systemoitu Cochrane-katsaus vuodelta 2011 «Roqué I Figuls M, Martinez-Zapata MJ, Scott-Brown M ym. Radioisotopes for metastatic bone pain. Cochrane Database Syst Rev 2011;(7):CD003347 »1 luustopesäkkeiden palliatiivisesta radioisotooppihoidosta (stronttium-89, samarium-153, renium-186, rnium-188, fosforium-32) sisältää 15 kontrolloitua tutkimusta (1 146 potilasta). Näistä 14 oli mukana analyyseissä, 8 vertasi radioisotooppihoitoa lumehoitoon (stronttium-89, samarium-153, renium-186), 3 vertaili eri radioisotooppeja ja 4 eri annoksia.

Katsauksen mukaan radioisotoopeista on jonkin verran apua kivuliaiden luustopesäkkeiden hoidossa 1–6 kuukauden ajan hoidosta (RR 1.36, 95 % luottamusväli 0.77–2.40), mutta meta-analyysin tulos ei ollut tilastollisesti merkittävä. Täydellinen kivunlievitys saavutettiin joka viidennellä potilaalla (RR 2.10, 95 % luottamusväli 1.32–3.35, NNT = 5 (2–44)) ja kipu väheni vähintään 50 % joka neljännellä (RR 1.72, 95 % luottamusväli 1.13–2.63; NNT = 4 (1–54)). Eri radioisotooppien välillä ei voida osoittaa eroja tehossa. Leuko- ja tromposytopenia ovat tavallisimmat haittavaikutukset (RR 5.03; 95 % luottamusväli 1.35–18.70), NNH = 13.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Roqué I Figuls M, Martinez-Zapata MJ, Scott-Brown M ym. Radioisotopes for metastatic bone pain. Cochrane Database Syst Rev 2011;(7):CD003347 »1: Suurimmat työt on tehty eturauhassyöpäpotilailla. (Katsaus on tasokas, työt kohtalaisen tasokkaita mutta heterogeenisiä, NNT vaihtelee 1–53.)

Kirjallisuutta

  1. Roqué I Figuls M, Martinez-Zapata MJ, Scott-Brown M ym. Radioisotopes for metastatic bone pain. Cochrane Database Syst Rev 2011;(7):CD003347 «PMID: 21735393»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko