Tulosta

Palliatiivinen sädehoito keuhkosyövän oireiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
22.8.2012
Tiina Saarto

Näytön aste: B

Sädehoito lievittää keuhkosyövän aiheuttamia paikallisoireita (veriyskä, yskä, rintakehän kipu, hengenahdistus).

2008 julkaistussa systemoidussa katsauksessa «Fairchild A, Harris K, Barnes E ym. Palliative thoracic radiotherapy for lung cancer: a systematic review. J Clin Oncol 2008;26:4001-11 »1, johon oli otettu mukaan 13 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (3 473 potilasta), vertailtiin eri fraktiointimalleja keuhkosyövän palliatiivisessa sädehoidossa.

Sädehoitoannoksella ei voitu osoittaa olevan merkitystä oireiden lievityksessä. Veriyskä loppui 69–74 %:lla ja väheni 80–81 %lla potilaista. Yskä loppui 28–32 %:lla ja väheni 48–54 %:lla. Rintakehän kipu hävisi kokonaan 52–58 %:lla ja väheni 64–65 %:lla potilaista. Oireet hävisivät kokonaan 10–16 %:lla ja vähenivät 56–61 %.

Vaste näytti kestävän vähintään 50 % jäljellä olevasta elinajasta. Yhdessä tutkimuksessa se kesti koko 4 kuukauden seuranta-ajan. Ruokatorviärsytys oli merkittävin haittavaikutus (15–20 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

2011 julkaistu, 1 250 oireisen, paikallisesti levinnyttä tai metastaattista ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavan potilaan sarja «Reinfuss M, Mucha-Malecka A, Walasek T ym. Palliative thoracic radiotherapy in non-small cell lung cancer. An analysis of 1250 patients. Palliation of symptoms, tolerance and toxicity. Lung Cancer 201»2. Potilaat olivat saaneet palliatiivisen sädehoidon vuosina 1980–2005. Ennen hoitoa yskää esiintyi 54 %:lla, veriyskää 58 %:lla, rintakehän kipua 51 %:lla ja hengenahdistusta 38 %:lla.

Sädehoidon jälkeen oireet hävisivät seuraavasti: yskä 24 %, veriyskä 52 %, rintakehän kipu 38 % ja hengenahdistus 18 % potilaista. Hoidon keskeytti 8 % potilaista.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Fairchild A, Harris K, Barnes E ym. Palliative thoracic radiotherapy for lung cancer: a systematic review. J Clin Oncol 2008;26:4001-11 «PMID: 18711191»PubMed
  2. Reinfuss M, Mucha-Malecka A, Walasek T ym. Palliative thoracic radiotherapy in non-small cell lung cancer. An analysis of 1250 patients. Palliation of symptoms, tolerance and toxicity. Lung Cancer 2011;71:344-9 «PMID: 20674068»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko