Tulosta

Kognitiivis-behavioraalinen terapia hoitoresistentin skitsofrenian hoidossa

Näytönastekatsaukset
13.9.2007
Simo Jyväsjärvi

Näytön aste: B

Kognitiivis-behavioraalinen terapia (KBT) on ilmeisesti hyödyllinen terapiaresistentin ja lääkehoidolle resistentin skitsofrenian hoidossa.

Systemoidut katsaukset

Pilling työtovereineen toteaa meta-analyysissään «Pilling S, Bebbington P, Kuipers E ym. Psychological treatments in schizophrenia: I. Meta-analysis of family intervention and cognitive behaviour therapy. Psychol Med 2002;32:763-82 »1, että KBT saattaa olla hyödyllinen terapiaresistenteissä skitsofreniatapauksissa. Psyykkiseen tilaan KBT:llä oli suotuisa vaikutus hoidon aikana (NNT = 5 (95 %CI 4 – 9) ja seurannassa (NNT = 6 (95 % CI 3 – 27). Seurannassa myös jatkuviin psyykkistä tilaa mittaaviin muuttujiin oli myönteinen vaikutus (vaikuttavuusluku (effect size) -0.52 (-0.94 – -0.11)). KBT:aan liittyi alhainen hoidon keskeytysprosentti.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Alkuperäistutkimukset

Tayside-Fife-tutkimuksessa «Durham RC, Guthrie M, Morton RV ym. Tayside-Fife clinical trial of cognitive-behavioural therapy for medication-resistant psychotic symptoms. Results to 3-month follow-up. Br J Psychiatry 2003;182:303»2 tutkittiin satunnaistetussa kontrolloidussa asetelmassa KBT:n tehoa lääkitykselle resistentteihin psykoottisiin oireisiin. 66 potilasta jaettiin satunnaisesti kolmeen hoitoryhmään, KBT (n=22), tavanomainen hoito (n=21) ja tavanomainen hoito yhdistettynä tukea antavaan terapiaan (n=23). Potilaita seurattiin 3 kuukautta. KBT paransi kokonaisoirekuvaa kahta muuta hoitoryhmää paremmin (p=0.05). Kun KBT-ryhmän ja tukea antavan terapian ryhmän tulokset yhdistettiin, niin ne yhdessä osoittautuivat paremmiksi kuin tavanomainen hoito vähentämään harhaluulojen vaikeusastetta (p=0.03). Kliinisesti merkitsevä paraneminen todettiin 33 % KBT-ryhmässä verrattuna 16 % tukea antavan terapian ryhmässä ja 12 % tavanomaisen hoidon ryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa «Valmaggia LR, van der Gaag M, Tarrier N ym. Cognitive-behavioural therapy for refractory psychotic symptoms of schizophrenia resistant to atypical antipsychotic medication. Randomised controlled trial»3 tutkittiin KBT:n tehoa lääkeresistentteihin positiivisiin skitsofrenian oireisiin, vertailuhoitona oli supportiivinen neuvonta. Interventioryhmässä oli 36 potilasta ja kontrolliryhmässä 26. Hoito sisälsi 16 terapiaistuntoa. Kuuloharhat vähenivät ja sairaudentunto parani, mutta tulokset eivät säilyneet seurannassa. KBT:n teho näytti jäävän vaatimattomaksi ja lyhytaikaiseksi.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Pilling S, Bebbington P, Kuipers E ym. Psychological treatments in schizophrenia: I. Meta-analysis of family intervention and cognitive behaviour therapy. Psychol Med 2002;32:763-82 «PMID: 12171372»PubMed
  2. Durham RC, Guthrie M, Morton RV ym. Tayside-Fife clinical trial of cognitive-behavioural therapy for medication-resistant psychotic symptoms. Results to 3-month follow-up. Br J Psychiatry 2003;182:303-11 «PMID: 12668405»PubMed
  3. Valmaggia LR, van der Gaag M, Tarrier N ym. Cognitive-behavioural therapy for refractory psychotic symptoms of schizophrenia resistant to atypical antipsychotic medication. Randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2005;186:324-30 «PMID: 15802690»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko