Tulosta

Draamaterapia skitsofreniapotilaiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
22.1.2013
Jorma Oksanen

Näytön aste: D

Draamaterapian vaikutuksista skitsofreniapotilaiden lisähoitona ei ole toistaiseksi luotettavaa tutkimusnäyttöä.

Katsaukseen «Ruddy RA, Dent-Brown K. Drama therapy for schizophrenia or schizophrenia-like illnesses. Cochrane Database Syst Rev 2007;1:CD005378 »1, «»1 etsittiin useista eri tietokannoista Cochrane-kriteerit täyttäviä tutkimuksia, joissa oli selvitetty draamaterapian, psykodraaman ja muiden niiden kaltaisten terapiamuotojen vaikutuksia skitsofreniapotilaiden lisähoitona verrattuna standardihoitoon tai muihin psykososiaalisiin hoitomuotoihin. Katsaukseen löytyi viisi inkluusiokriteerit täyttänyttä tutkimusta (n = 210). Kaikki tutkimuksiin osallistujat olivat sairaalapotilaita, ja näissä tutkimuksissa verrattiin interventiohoitoa tavalliseen sairaalahoitoon. Yhdessä tutkimuksessa interventiona oli draamaterapia, yhdessä roolipelit, yhdessä sosiaalinen draamaryhmä ja kahdessa tutkimuksessa psykodraama. Kaksi tutkimuksista oli kiinalaisia ja niiden vertailukelpoisuus muihin tutkimuksiin jäi epävarmaksi.

Kaikkien tutkimusten tulosten raportoinnissa oli puutteita ja tästä syystä draamaterapian myönteisistä tai kielteisistä vaikutuksista sairaalapotilaiden vointiin ei niiden perusteella voitu vetää mitään johtopäätöksiä.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentit: Satunnaistettujen tutkimusten tekeminen draamaterapian vaikutuksista on mahdollista ja niitä tulisi tehdä lisää.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Skitsofrenia 1

Kirjallisuutta

  1. Ruddy RA, Dent-Brown K. Drama therapy for schizophrenia or schizophrenia-like illnesses. Cochrane Database Syst Rev 2007;1:CD005378 «PMID: 17253555»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Skitsofrenia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko