Tulosta

Luustometastaasien kipusädehoito

Näytönastekatsaukset
25.3.2014
Merja Korpela

Näytön aste: A

Luustoetäpesäkekipujen hoitona kerta-annossädehoito on yhtä tehokas kuin jaksotettu sädehoito.

Yhdysvaltalainen terapeuttisen sädehoidon yhdistys ASTRO on laatinut vuonna 2010 systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen (1998–2009) perustuen näyttöön perustuvan suosituksen «Lutz S, Berk L, Chang E ym. Palliative radiotherapy for bone metastases: an ASTRO evidence-based guideline. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;79:965-76 »1 luustoetäpesäkkeiden sädehoidosta. Siinä todetaan, että komplisoitumattoman luustoetäpesäkkeen kerta-annossädehoito annoksella 8 Gy on hoitotulokseltaan yhtä hyvä kuin useamman annoksen jaksotettu hoito (esimerkiksi 4,0 Gy x 5 tai 3,0 Gy x 10). Haittavaikutusten suhteen ei näillä annosteluilla todettu eroa. Uusintasädehoito samalle alueelle oli annettu 20 %:lle kerta-annoksen saaneista ja 8 %:lle pitemmän hoitojakson saaneista.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuonna 2011 on julkaistu aiempien systemaattisen katsauksen päivitys «Chow E, Zeng L, Salvo N ym. Update on the systematic review of palliative radiotherapy trials for bone metastases. Clin Oncol (R Coll Radiol) 2012;24:112-24 »2 perustuen 25 satunnaistettuun kontrolloituun tutkimukseen, joista viisi on uutta. Kerta-annossädehoidon ja jaksotetun sädehoidon kivunlievitysvaste on sama, 60 vs 61 %, täydellinen kivunlievitysvaste 23 vs 24 %:lle potilaista. Selkäydinkompression suhteen oli viitettä moniannoshoidon paremmuudesta, mutta tilastollista eroa ei todettu. Kerta-annoshoidon saaneilla oli 2,6-kertainen todennäköisyys saada uusintahoito. Akuuttien haittavaikutusten suhteen ei todettu eroa.

Mikäli luustopesäkkeeseen liittyy neuropaattista kipua tai kyseessä on ns. komplisoitunut etäpesäke, jaksotettu hoito saattaa olla edullisempi. Kuitenkin huonokuntoisilla tai lyhyen elossaoloennusteen potilailla kerta-annoshoito on ensisijainen «Chow E, Zeng L, Salvo N ym. Update on the systematic review of palliative radiotherapy trials for bone metastases. Clin Oncol (R Coll Radiol) 2012;24:112-24 »2.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Eturauhassyöpä 1

Kirjallisuutta

  1. Lutz S, Berk L, Chang E ym. Palliative radiotherapy for bone metastases: an ASTRO evidence-based guideline. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;79:965-76 «PMID: 21277118»PubMed
  2. Chow E, Zeng L, Salvo N ym. Update on the systematic review of palliative radiotherapy trials for bone metastases. Clin Oncol (R Coll Radiol) 2012;24:112-24 «PMID: 22130630»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Eturauhassyöpä
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko