Tulosta

Robottiavusteinen radikaalinen laparoskooppinen prostatektomia

Näytönastekatsaukset
1.8.2007
Teuvo Tammela

Näytön aste: B

Robottiavusteinen laparoskooppinen prostatektomia on mini-invasiivinen leikkausmenetelmä, jonka onkologinen tulos on yhtä hyvä kuin avoleikkauksella saavutettava.

Systemaattisessa analyysissä «Ficarra V, Cavalleri S, Novara G ym. Evidence from robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy: a systematic review. Eur Urol 2007;51:45-55; discussion 56 »1 käytiin läpi robottiavusteista laparoskooppista prostatektomiaa käsittelevät tutkimukset. Koska satunnaistettuja, kontrolloituja tutkimuksia, joissa menetelmää olisi verrattu muihin radikaalisen prostatektomian tekniikoihin, ei ole tehty, varmojen johtopäätösten teko ei ole mahdollista. Näyttää kuitenkin ilmeiseltä, että leikkausmenetelmän voi oppia varsin nopeasti, leikkausaika ei jää juurikaan avoleikkauksen kestosta, onkologinen tulos on yhtä hyvä, verenvuoto ja leikkauksen jälkeinen kipu vähenevät, sairaalahoito- ja toipumisajat lyhenevät, virtsanpidätyskyky palautuu nopeammin ja mahdollisesti myös erektiokyky säilyy paremmin. Pitkäaikaistulokset kuitenkin vielä puuttuvat. Menetelmä on kallis johtuen robotin korkeasta hinnasta ja ylläpitokustannuksista.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Ficarra V, Cavalleri S, Novara G ym. Evidence from robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy: a systematic review. Eur Urol 2007;51:45-55; discussion 56 «PMID: 16854519»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko