Tulosta

Radioisotooppihoito ja eturauhassyöpä

Näytönastekatsaukset
27.3.2014
Vesa Kataja

Näytön aste: A

Radioisotooppihoidoilla (strontium-89 and samarium-153) on mahdollista lievittää laajasta syövän luustometastasoinnista johtuvaa kipua, kun perinteisen kipulääkityksen teho ei ole riittävä ja luustometastasointi on osoitettu luuston gammakuvauksella, mutta radioisotooppihoito ei korvaa perinteistä ulkoista sädehoitoa.

Systemaattisessa katsauksessa «Bauman G, Charette M, Reid R ym. Radiopharmaceuticals for the palliation of painful bone metastasis-a systemic review. Radiother Oncol 2005;75:258-70 »1 tarkasteltiin radioisotooppihoitojen tehoa luustoon levinneen syövän aiheuttaman kivun hoidossa. 80–90 % potilaista sairasti luustoon levinnyttä eturauhasen syöpää, loput rinta- tai keuhkosyöpää. Strontium-89 isotoopista löytyi kuusi satunnaistettua faasi III tutkimusta, yksi satunnaistettu faasi II tutkimus sekä yksi satunnaistettu cross-over -tutkimus.

Faasi III tutkimukset: Yhden satunnaistetun tutkimuksen mukaan strontium-89:n ja sisplatiinin yhdistelmällä saavutettiin merkittävästi parempi ja pitkäkestoisempi kivun lievitys, kuin strontium-89:n ja lumeen yhdistelmällä. Toisessa satunnaistetussa tutkimuksessa todettiin ulkoisen sädehoidon jälkeen annetun strontium-89:n parantavan merkittävästi paremmin kipua kuin lumetta. Kolmannessa satunnaistetussa tutkimuksessa ei tätä tulosta voitu vahvistaa. Neljännessä tutkimuksessa todettiin, että strontium-89 hoidetuilla potilailla oli seurannassa vähemmän kivuliaita luustopesäkkeitä, kuin ulkoisella sädehoidolla (hemibody tai paikallinen) hoidetuilla potilailla.

Viidennessä satunnaistetussa tutkimuksessa ulkoista sädehoitoa saaneiden mediaani elossaoloaika oli pidempi kuin strontium-89 hoitoa saaneilla. Kivun lievityksessä ja taudin etenemisessä ei ollut eroja. Kuudennessa satunnaistetussa tutkimuksessa strontium-89 ei eronnut lumeesta kivunlievitysteholtaan. Samarium-153 isotoopista löytyi viisi satunnaistettua tutkimusta, joista kolme oli faasi III ja kaksi faasi II tutkimuksia. Faasi III tutkimukset: Ensimmäisessä tutkimuksessa Samarium-153 oli satunnaistettu kolmen eri annoksen mukaan. Eroa kivun lievityksen tehossa ei annosten välillä ollut. Toisessa tutkimuksessa verrattiin kahta Samarium-153 annosta ja lumetta. Korkeammalla samarium-153 annoksella saatiin aikaan merkittävästi parempi kivun lievitys, kuin lumeella. Kolmannessa tutkimuksessa todettiin samarium-153:lla merkittävästi parempi kivun lievitys ja väheneminen opiaattikipulääkityksen käytössä lumeeseen verrattuna.

Ulkoinen sädehoito on radioisotooppihoitoon verrattuna huomattavasti halvempi kivun hoitomuoto, sen saatavuus on parempi ja sen aiheuttamat haittavaikutukset ovat vähäiset. Ulkoinen palliatiivinen kipusädehoito on myös tarvittaessa toistettavissa samaankin kohteeseen. Radioisotooppihoitoja voidaan käyttää laajan luustometastasoinnin aiheuttaman kivun palliatiivina hoitona. Perinteistä ulkoista sädehoitoa ne eivät kuitenkaan korvaa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Eturauhassyöpä 1

Kirjallisuutta

  1. Bauman G, Charette M, Reid R ym. Radiopharmaceuticals for the palliation of painful bone metastasis-a systemic review. Radiother Oncol 2005;75:258-70 «PMID: 16299924»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Eturauhassyöpä
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko