Tulosta

Bisfosfonaattien käyttö

Näytönastekatsaukset
31.7.2007
Vesa Kataja

Näytön aste: C

Bisfosfonaattien käyttö saattaa vähentää luustoperäisiä kipuja ja luustokomplikaatioita luustoon levinneessä eturauhassyövässä.

Cochrane-julkaisusarjassa vuonna 2006 julkaistussa systemaattisessa katsauksessa «Yuen KK, Shelley M, Sze WM ym. Bisphosphonates for advanced prostate cancer. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD006250 »1 käytiin läpi yhteensä 10 satunnaistetun tutkimuksen ja 1 955 potilaan hoitotulokset. Katsaukseen hyväksyttiin vain satunnaistetut tutkimukset, joissa jotakin bisfosfonaattia oli verrattu plaseboon luustoon levinneessä eturauhasen syövässä. Päättötapahtumina näissä tutkimuksissa olivat kivun lievittyminen, kipulääkityksen käytön muutokset, luustotapahtumat (patologiset murtumat, selkäydinkompressio, luupesäkkeen sädehoidon tarve ja kirurgisen hoidon tarve), eturauhassyöpäkuolemat, taudin eteneminen, radiologinen vaste, PSA-vaste, haittavaikutukset, suorituskyky ja elämänlaatu. Lisäksi tutkimuksissa vertailtiin eri annostelureittejä, annoksia sekä eri bisfosfonaatteja.

Bisfosfonaattiryhmissä kipu lievittyi keskimäärin 27.9 %:lla, lumeryhmissä 21.1:lla; absoluuttinen ero 6.8 %-yksikköä. Bisfosfonaattien kipua lievittävä teho ei ollut tilastollisesti merkitsevästi lumetta parempi. Luustotapahtumia oli bisfosfonaatteja saaneilla 37.8 % ja lumeryhmissä 43.0 %; absoluuttinen ero 5.2 %-yksikköä. Ero oli juuri tilastollisesti merkitsevä, p=0.05. Bisfosfonaattiryhmissä esiintyi tilastollisesti erittäin merkitsevästi enemmän pahoinvointia. Eturauhassyöpäkuolemissa, taudin etenemisessä, radiologisessa vasteissa ja PSA vasteissa ei ollut eroa ryhmien välillä. Katsauksen johtopäätöksenä todetaan, että bisfosfonaattien käyttöä tulisi harkita luustoon levinnyttä eturauhasen syöpää sairastavien potilaiden hoidossa luustoperäisen kivun lievittämisessä sekä luustotapahtumien ehkäisemiseksi. Johtopäätöksenä todetaan myös, että suositusta bisfosfonaattivalmisteen valinnasta ei voida katsauksen perusteella antaa, ei myöskään hoidon toteuttamiskäytännöstä.

Hoitosuositustyöryhmä esittää, että bisfosfonaattihoitoa tulisi harkita luustoon levinnyttä eturauhasen syöpää sairastavilla potilailla luustoperäisen kivun hoitona sekä luustokomplikaatioiden ehkäisemiseksi.

Kirjallisuutta

  1. Yuen KK, Shelley M, Sze WM ym. Bisphosphonates for advanced prostate cancer. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD006250 «PMID: 17054286»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko