Tulosta

Adrenaliini suoneen vai hengitysputkeen vastasyntyneen elvytyksessä?

Näytönastekatsaukset
18.6.2014
Timo Saarela

Näytön aste: C

Adrenaliini saattaa parantaa sykettä nopeammin laskimonsisäisesti kuin hengitysputkeen annettuna.

Kattavassa retrospektiivisessa tutkimuksessa «Barber CA, Wyckoff MH. Use and efficacy of endotracheal versus intravenous epinephrine during neonatal cardiopulmonary resuscitation in the delivery room. Pediatrics 2006;118:1028-34 »1 selvitettiin adrenaliinin käyttöä vastasyntyneen elvytyksessä isossa dallasilaisessa synnytyssairaalassa vuosina 1999–2004. Sairaalassa toimi kolmihenkinen elvytystiimi ja elvytystapahtumien kirjaaja. Yhteensä 93 656 syntyneestä lapsesta sai ainakin yhden annoksen adrenaliinia 52 (0,06 %), joista suljettiin pois viisi (kolme letaalin anomalian, yksi sairaalan ulkopuolella syntymisen ja yksi tietojen puuttumisen vuoksi). Adrenaliiniannoksen 0,01–0,03 mg/kg sai heti napalaskimoon 3/47 (6 %), joilla kaikilla syke nousi tasoon yli 60/min. Loput 44 vastasyntynyttä saivat saman adrenaliiniannoksen hengitysputkeen (+1 ml isotonista keittosuolaliuosta). Vain 14 (32 %) lapsen syketaso nousi yli 60/min (kymmenellä ensimmäisen annoksen jälkeen ja neljällä toisen annoksen jälkeen). Ne 30, jotka eivät olleet vastanneet hengitysputkeen saadulle adrenaliinille, saivat adrenaliinia suoneen, minkä myötä syketaso yli 60/min palautui 23:lle (77 %). Hengitysputkeen saadulle adrenaliinille reagoineet eivät olleet vähemmän asfyktisiä kuin vasta suonensisäiselle adrenaliinille reagoineet vastasyntyneet.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
  • Kommentti: Tämän tutkimuksen vahvuus oli elvytystoiminnan systemaattisuus ja elvytystapahtumien tarkka prospektiivinen kirjaaminen. Kokenut elvytystiimi antoi ventilaatiohoitoa tehokkaasti, mihin ilmeisesti liittyen adrenaliinia tarvinneiden määrä oli pienempi kuin monissa muissa aineistoissa.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Elvytys (vastasyntynyt) 1

Kirjallisuutta

  1. Barber CA, Wyckoff MH. Use and efficacy of endotracheal versus intravenous epinephrine during neonatal cardiopulmonary resuscitation in the delivery room. Pediatrics 2006;118:1028-34 «PMID: 16950994»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Elvytys (vastasyntynyt)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko