Tulosta

Asfyktisen vastasyntyneen viilennyshoito

Näytönastekatsaukset
18.6.2014
Marjo Metsäranta

Näytön aste: A

Elvytyksen jälkeinen lievä viilennys parantaa asfyktisten, raskausviikolla 35 tai sen jälkeen syntyneiden vastasyntyneiden sekä eloonjäämistä että eloonjäämistä ilman vaikeaa neurologista vammaa.

Meta-analyysiin «Edwards AD, Brocklehurst P, Gunn AJ ym. Neurological outcomes at 18 months of age after moderate hypothermia for perinatal hypoxic ischaemic encephalopathy: synthesis and meta-analysis of trial data. »1 vastasyntyneen viilennyshoidosta otettiin mukaan tutkimukset (n = 10), joissa alle 6 tunnin ikäiset asfyktiset, ≥ 35 raskausviikolla syntyneet lapset satunnaistettiin joko normotermiaan tai koko kehon tai pään viilennykseen. Koko kehon viilennyksessä tavoitelämpötila oli 33–34 °C. Pään viilennys yhdistettiin peräsuolesta mitattuun 34–35 asteen hypotermiaan. Yhteensä 767:stä kolmessa eri tutkimuksessa satunnaistetusta lapsesta saatiin 18 kuukauden seurantatulokset. Normotermisistä lapsista 223/386 (58 %) ja viilennetyistä lapsista 178/381 (47 %) joko kuoli tai heidän neurologinen kehityksensä oli poikkeava (RR = 0,81; 95 % luottamusväli 0,71–0,93; p = 0,002; NNT 9).

Viilennyshoito lisäsi terveenä eloonjäämistä (RR = 1,53; 95 % luottamusväli 1,22–1,93; p < 0,01; NNT 8). Myös eloonjääneiden vammautuminen oli viilennyshoidetuilla vähäisempää (vaikea vamma, CP-vamma, MDI ja PDI < 70).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cochrane-meta-analyysiin «Jacobs SE, Berg M, Hunt R ym. Cooling for newborns with hypoxic ischaemic encephalopathy. Cochrane Database Syst Rev 2013;(1):CD003311 »2 vastasyntyneen viilennyshoidosta otettiin mukaan tutkimukset (n = 11), joissa alle 6 tunnin ikäiset asfyktiset vastasyntyneet satunnaistettiin joko normotermiaan tai viilennyshoitoon. Meta-analyysissa oli yhteensä 1 505 täysiaikaista tai lähes täysiaikaista (syntymä raskausviikolla ≥ 35) vastasyntynyttä, joilla arvioitiin olevan vähintäänkin kohtalainen enkefalopatia.

Viilennyshoito vähensi kuolleisuutta ja vaikeaa vammaisuutta 18 kuukauden iässä tutkittuna (RR = 0,75; 95 % luottamusväli 0,68–0,83; NNT 7; 8 tutkimusta, 1 344 vastasyntynyttä). Viilennys vähensi myös pelkkää kuolleisuutta (RR = 0,75; 95 % luottamusväli 0,64–0,88; NNT 11; 11 tutkimusta, 1 468 vastasyntynyttä) ja eloonjääneiden vammautumista (RR 0,77; 95 % luottamusväli 0,63–0,94; NNT 8; 8 tutkimusta, 917 vastasyntynyttä).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Amerikkalaisessa monikeskustutkimuksessa «Shankaran S, Laptook AR, Ehrenkranz RA ym. Whole-body hypothermia for neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy. N Engl J Med 2005;353:1574-84 »3, «Shankaran S, Pappas A, McDonald SA ym. Childhood outcomes after hypothermia for neonatal encephalopathy. N Engl J Med 2012;366:2085-92 »4 (yhteensä 15 keskusta) satunnaistettiin alle 6 tunnin ikäiset asfyktiset, ≥ 36-raskausviikolla syntyneet lapset joko normotermiaan tai 33,5 °C asteen koko kehon viilennykseen 72 tunnin ajaksi. Rekrytoiduista 239 lapsesta tutkimukseen saatiin 208 lasta, joista 102 arvottiin viilennyshoitoon ja 106 normotermiaan. 6–7 vuoden seurantatulokset kerättiin 190 lapsesta.

Viilennyshoidetuista 38/93 (41 %) ja normotermisistä 53/89 (60 %) joko kuoli tai heillä todettiin vaikea neurologinen vamma (RR = 0,72; 95 % luottamusväli 0,54–0,97; p = 0,03; NNT 5). Neurologinen vammautuminen ei lisääntynyt eloonjääneiden joukossa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Elvytys (vastasyntynyt) 1

Kirjallisuutta

 1. Edwards AD, Brocklehurst P, Gunn AJ ym. Neurological outcomes at 18 months of age after moderate hypothermia for perinatal hypoxic ischaemic encephalopathy: synthesis and meta-analysis of trial data. BMJ 2010;340:c363 «PMID: 20144981»PubMed
 2. Jacobs SE, Berg M, Hunt R ym. Cooling for newborns with hypoxic ischaemic encephalopathy. Cochrane Database Syst Rev 2013;(1):CD003311 «PMID: 23440789»PubMed
 3. Shankaran S, Laptook AR, Ehrenkranz RA ym. Whole-body hypothermia for neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy. N Engl J Med 2005;353:1574-84 «PMID: 16221780»PubMed
 4. Shankaran S, Pappas A, McDonald SA ym. Childhood outcomes after hypothermia for neonatal encephalopathy. N Engl J Med 2012;366:2085-92 «PMID: 22646631»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Elvytys (vastasyntynyt)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko