Tulosta

Punasolut vai suolaliuos vastasyntyneen elvytyksessä

Näytönastekatsaukset
18.6.2014
Marjo Metsäranta

Näytön aste: D

Huomattavassa verenvuodossa suositeltavin täyttö lienevät ORh-negatiiviset punasolut, mutta kunnollinen tutkimusnäyttö vastasyntyneen elvytyksessä puuttuu.

Huomattavassa verenvuodossa isotoninen suolaliuos ei välttämättä tasapainota lapsen vointia eikä korjaa hapenkuljetusvajetta. Kun huonokuntoisella vastasyntyneellä epäillään huomattavaa verenvuotoa, esimerkiksi istukan irtoamisen yhteydessä tai napanuoran katkettua ennenaikaisesti, suositeltavin täyttö työryhmän mielestä ovat ORh-negatiiviset punasolut.

Tuore eurooppalainen suositus «Richmond S, Wyllie J. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 7. Resuscitation of babies at birth. Resuscitation 2010;81:1389-99 »1 ehdottaa vuodon yhteydessä nestetäytöksi suolaliuosta ellei punasoluja ole saatavissa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Elvytys (vastasyntynyt) 1

Kirjallisuutta

  1. Richmond S, Wyllie J. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 7. Resuscitation of babies at birth. Resuscitation 2010;81:1389-99 «PMID: 20956046»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Elvytys (vastasyntynyt)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko