Tulosta

4-prosenttinen albumiini vai isotoninen suolaliuos vastasyntyneen elvytyksessä

Näytönastekatsaukset
18.6.2014
Marjo Metsäranta

Näytön aste: D

Isotoninen suolaliuos lienee yhtä tehokas ja saattaa olla turvallisempi täyttönä vastasyntyneen elvytyksessä kuin albumiiniliuos, mutta kunnollinen tutkimusnäyttö vastasyntyneiden elvytyksessä puuttuu.

Tutkimuksia nestetäytöistä vastasyntyneen elvytyksessä ei ole.

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Oca MJ, Nelson M, Donn SM. Randomized trial of normal saline versus 5% albumin for the treatment of neonatal hypotension. J Perinatol 2003;23:473-6 »1 verrattiin isotonista suolaliuosta 5-prosenttiseen albumiiniliuokseen hypotensiivisillä alle vuorokauden ikäisillä vastasyntyneillä. Tutkimuksessa satunnaistettiin yhteensä 41 vastasyntynyttä. 17/21 albumiiniryhmässä ja 17/20 suolaryhmässä vastasi hoitoon.

Verenpainevasteessa ei ollut ryhmien välillä eroa.

  • Tutkimuksen laatu: Kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Kohtalainen

Hong Kongissa «So KW, Fok TF, Ng PC ym. Randomised controlled trial of colloid or crystalloid in hypotensive preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1997;76:F43-6 »2 satunnaistettiin 63 alle 34-viikkoista vastasyntynyttä alle 2 tunnin iässä ilmenneessä hypotensiossa saamaan 10 ml/kg joko isotonista suolaliuosta tai 5-prosenttista albumiinia. Nestetäyttö annettiin tarvittaessa kolmasti. Täytön jälkeen potilaille aloitettiin dopamiini-infuusio, mikäli verenpaine jäi matalaksi.

Inotrooppituen tarpeessa ei ollut eroa ryhmien välillä, mutta 5-prosenttista albumiinia saaneet tarvitsivat inotrooppien aloittamisen jälkeen 24 tunnin ikään mennessä enemmän täyttöä (27,5 ml/kg vs 10 ml/kg; p = 0,019) ja heidän painonsa oli 48 tunnin iässä noussut enemmän (5,9 % (1,9) vs 0,9 % (1,7); p = 0,045).

  • Tutkimuksen laatu: Kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Kohtalainen

Lontoossa «Emery EF, Greenough A, Gamsu HR. Randomised controlled trial of colloid infusions in hypotensive preterm infants. Arch Dis Child 1992;67:1185-8 »3 verrattiin 20-prosenttista albumiinia (5 ml/kg), jääplasmaa (15 ml/kg) ja 4,5-prosenttista albumiinia (15 ml/kg) 60 ennenaikaisen (raskauden kesto 24–35 viikkoa) lapsen hypotension hoidossa 1–4 vuorokauden iässä.

Jääplasma ja 4,5-prosenttinen albumiiniliuos nostivat verenpainetta merkitsevästi enemmän kuin 20-prosenttinen albumiiniliuos. Neljä tuntia infuusion aloituksen jälkeen systolinen verenpaineen nousi 20-prosenttisessa albumiiniryhmässä 5 %, jääplasmaryhmässä 19 % ja 4,5-prosenttisessa albumiiniryhmässä 22 % (p < 0,01).

Tutkijoiden johtopäätöksenä oli, että nestevolyymi on merkittävämpi kuin albumiinin määrä verenpainetta hoidettaessa.

  • Tutkimuksen laatu: Kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Heikko

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Elvytys (vastasyntynyt) 1

Kommentit

Sovellettavuus vastasyntyneiden elvytykseen kaikissa yllämainituissa tutkimuksissa on puutteellinen, koska niitä ei ole tehty elvytystilanteessa. Lisäksi tutkimukset on pääosin tehty ennenaikaisilla vastasyntyneillä. Pitkäaikaishyötyjä tai -haittoja ei ole mitattu.

Johtopäätöksenä tämän hetkisen tutkimustiedon valossa voidaan pitää, että ensisijainen täyttöneste vastasyntyneen elvytyksessä on isotoninen suolaliuos, koska se lienee turvallisempaa ja on halvempaa kuin 4-prosenttinen albumiini ja sen saatavuus on hyvä.

Kirjallisuutta

  1. Oca MJ, Nelson M, Donn SM. Randomized trial of normal saline versus 5% albumin for the treatment of neonatal hypotension. J Perinatol 2003;23:473-6 «PMID: 13679934»PubMed
  2. So KW, Fok TF, Ng PC ym. Randomised controlled trial of colloid or crystalloid in hypotensive preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1997;76:F43-6 «PMID: 9059186»PubMed
  3. Emery EF, Greenough A, Gamsu HR. Randomised controlled trial of colloid infusions in hypotensive preterm infants. Arch Dis Child 1992;67:1185-8 «PMID: 1444555»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Elvytys (vastasyntynyt)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko