Tulosta

Vastasyntyneen paineluelvytyksen tekniikat

Näytönastekatsaukset
25.2.2008
Mikko Lavonius

Näytön aste: D

Paineluelvytyksessä kahden peukalon ote saattaa olla tehokkaampi kuin kahden sormen tekniikka, mutta tutkimukset todellisessa vastasyntyneen elvytystilanteessa puuttuvat.

Yhdysvaltalainen ryhmä on julkaissut kolme kokeellista tutkimusta, jossa he ovat verranneet kahden peukalon (KP) ja kahden sormen (KS) tekniikkaa paineluelvytyksessä.

Ensimmäinen kokeellinen tutkimus «Menegazzi JJ, Auble TE, Nicklas KA, Hosack GM, Rack L, Goode JS. Two-thumb versus two-finger chest compression during CRP in a swine infant model of cardiac arrest. Ann Emerg Med 1993;22:240-3»1 oli tehty oli porsailla satunnastetusti vaihtaen tekniikasta toiseen. Nukutettujen, katetroitujen ja ventiloitujen porsaiden sydän pysäytettiin lääkkeellisesti. Viisi koehenkilöä käytti satunnastetusti vaihdellen minuutin jaksoissa kumpaakin paineluelvytystekniikkaa. 1 050 painallusta analysoitiin. Systolinen, diastolinen ja keskiverenpaine sekä sepelvaltimoiden perfuusiopaine olivat mitattuja parametrejä, jotka olivat merkitsevästi (P < 0.001) korkeampia KP-ryhmässä verratuna KS-ryhmään.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Toisessa tutkimuksessa «Houri PK, Frank LR, Menegazzi JJ, Taylor R. A randomized, controlled trial of two-thumb vs two-finger chest compression in a swine infant model of cardiac arrest. Prehosp Emerg Care 1997;1:65-7»2 käytettiin asfyktisia porsaita ja paineluelvytyksen voima standardoitiin osassa painalluksista. 11 koehenkilöä käytti satunnastetusti vaihdellen minuutin jaksoissa kumpaakin paineluelvytystekniikkaa standardoidulla voimalla ja ilman palautetta voimasta. 2 297 painallusta analysoitiin. KP-tekniikka tuotti merkittävästi korkeamman systolisen verenpaineen sekä standardipaineella (25 % nousu) että ilman palautetta (57 % nousu) verrattuna KS-tekniikkaan. Diastolisessa verenpaineessa ei ollut eroa tekniikoiden välillä. Rintalastan painantavoima oli merkittävästi korkeampi molemmilla tekniikoilla, kun koehenkilöt saivat palautetta paineluvoimasta. KS-tekniikalla ei saavutettu paineluvoimatavoitetta ilman palautetta käytetystä voimasta. Tämän vuoksi tutkijat eivät voineet osoittaa, että parempi systolinen verenpaine KP-tekniikalla johtuu rintakehän puristukseen vaikuttavista tekijöistä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kolmannessa tutkimuksessa «Dorfsman ML, Menegazzi JJ, Wadas RJ, Auble TE. Two-thumb vs two-finger chest compression in an infant model of prolonged cardiopulmonary resuscitation. Acad Emerg Med 2000;7:1077-82»3 tutkijat vertasivat tekniikoita muokatulla elvytysnukella. 21 koehenkilöä käytti satunnaistetusti kumpaakin tekniikkaa 10 minuutin jakson eri päivinä. KP tekniikka tuotti merkittävästi (P = 0.001) suuremman systolisen, diastolisen ja keskiverenpaineen ja pulssipaineen kuin KS-tekniikka, kun paineluelvytys kesti pitemmän ajan.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Toinen yhdysvaltalainen tutkimusryhmä on verrannut paineluelvytystekniikoiden tehokkuutta 209 terveydenhuollon ammattilaisella «Whitelaw CC, Slywka B, Goldsmith LJ. Comparison of a two-finger versus two-thumb method for chest compressions by healthcare providers in an infant mechanical model. Resuscitation 2000;43:213-6»4. Koehenkilöt antoivat paineluelvytystä elvytysnukelle 1 minuutin ajan kummallakin tekniikalla. Aloitustekniikka satunnaistettiin. Painalluksen voimaa mitattiin ja yli 60 onnistunutta painallusta pidettiin riittävänä. 71 % koehenkilöistä epäonnistui tuottamaan sopivaa painallusvoimaa kummallakin menetelmällä. Sopivan painallusvoiman tuotti KP-tekniikalla 40 koehenkilöä ja 38 KS-tekniikalla, ryhmien välillä ei ollut tilastollista eroa. Ainoa ero tekniikoiden välillä tuli liian heikkojen painallusten määrässä. Yli 40 liian heikkoa painallusta oli 19.1 % KS-tekniikalla ja 7.2 % KP-tekniikalla (P < 0.005).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentit

Vastasyntyneiden paineluelvytyksen tapojen tuloksen tutkiminen kontrolloidulla ja satunnaistetulla tutkimusasetelmalla on vaikeasti toteutettavissa.

Kirjallisuutta

 1. Menegazzi JJ, Auble TE, Nicklas KA, Hosack GM, Rack L, Goode JS. Two-thumb versus two-finger chest compression during CRP in a swine infant model of cardiac arrest. Ann Emerg Med 1993;22:240-3
 2. Houri PK, Frank LR, Menegazzi JJ, Taylor R. A randomized, controlled trial of two-thumb vs two-finger chest compression in a swine infant model of cardiac arrest. Prehosp Emerg Care 1997;1:65-7
 3. Dorfsman ML, Menegazzi JJ, Wadas RJ, Auble TE. Two-thumb vs two-finger chest compression in an infant model of prolonged cardiopulmonary resuscitation. Acad Emerg Med 2000;7:1077-82
 4. Whitelaw CC, Slywka B, Goldsmith LJ. Comparison of a two-finger versus two-thumb method for chest compressions by healthcare providers in an infant mechanical model. Resuscitation 2000;43:213-6
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko