Tulosta

Oraalisten diabeteslääkkeiden tauotus ennen leikkausta

Näytönastekatsaukset
28.5.2014
Markku Salmenperä

Näytön aste: C

Oraalisia diabeteslääkkeitä ei tarvinne tauottaa ennen leikkausta, mutta niitä ei kannattane määrätä leikkauspäiväksi.

Kirjallisuus haettu Ovid-hakukoneella MEDLINElla nykyhetkestä vuoteen 1966 hakusanoilla diabetes, surgery, oral hypoglycemic agents, myocardial ischemia.

Pitkäaikainen parantunut verensokerikontrolli hidastaa diabetekseen liittyvien komplikaatioiden kehittymistä. Näin on osoitettu käyvän myös silloin, kun sokeritasapainoa kontrolloidaan oraalisilla diabeteslääkkeillä. Kuitenkin sulfonylurealääkitykseen on liittynyt myös lisääntynyt määrä merkittäviä sydän- ja verisuonitapahtumia ja mortaliteettiakin.

Verensokerikontrolli kannattaa hoitaa noudattamalla niin paljon kuin mahdollista normaalia insuliinilääkitystä. Pitkävaikutteiset glargiini- tai detemir-insuliinit korvaavat perusinsuliinin tarpeen, ja niihin liity harvoin hypoglykemioita. Niitä kannattaakin jatkaa samalla annoksella mitä potilas on normaalissa arjessa käyttänyt.

Jos näihin liitetään oraalisia sokeritautilääkkeitä, leikkauspäivänä hypoglykemian vaara lisääntyy. Suuret pitoisuudet sulfonylureavalmisteita voivat olla myös haitallisia happivajeesta kärsille kudoksille. Viimeaikoina on ymmärretty, että ATP-riippuvaista K-kanavaa käyttävä iskeeminen harjaantuminen (preconditioning) toimii leikkauspotilailla, ja vaikuttaa todennäköiseltä, että sulfonylureat tätä kanavaa estäessään voivat heikentää tämän suojamekanismin tehoa. Myös inhalaatioanesteettien tällä mekanismilla välittyvä suojavaikutus voi estyä sulfonylureoilla.

Sulfonylureoiden vaikutusta harjaantumiseen ei ole suoraan tutkittu leikkauspotilailla, mutta krooninen sulfonylurealääkitys lisää mortaliteettia sydäninfarktin akuutissa vaiheessa suoritetun sepelvaltimoiden pallolaajennuksen jälkeen «Garratt KN, Brady PA, Hassinger NL ym. Sulfonylurea drugs increase early mortality in patients with diabetes mellitus after direct angioplasty for acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 1999;3»1. Harjaantumisilmiön on osoitettu toimivan myös sydänleikkauksissa. Sulfonylurealääkitys estää lääkityillä potilailla harjaantumisilmiön sydänlihaksen yhteydessä poistetussa eteiskudoksessa «Cleveland JC Jr, Meldrum DR, Cain BS ym. Oral sulfonylurea hypoglycemic agents prevent ischemic preconditioning in human myocardium. Two paradoxes revisited. Circulation 1997;96:29-32 »2.

Biguanideilla yleisissä klinikkaohjeissa tavallinen tauotuskehotus perustuu potilastapauksiin, joissa lääkityksen ja leikkausstressin on epäilty provosoivan maitohappoasidoosia. Kuitenkin retrospektiivisessa probensity-score-kaltaistukseen perustuvassa sepelvaltimo-ohitusleikkauspotilasaineistossa «Garratt KN, Brady PA, Hassinger NL ym. Sulfonylurea drugs increase early mortality in patients with diabetes mellitus after direct angioplasty for acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 1999;3»1 (N = 1 248) metformiinia käyttävillä potilailla, joiden viimeisestä metformiiniannoksesta oli kulunut 8–24 tuntia, ei ilmennyt maitohappoasidoosia. Metformiinin käyttäjillä oli vähemmän infektiokomplikaatioita, vähemmän hengityskonetuen tarvetta ja vähemmän morbiditeettia (OR 0,4, luottamusväli 0,2–0,8) kuin metformiinia käyttämättömillä diabeetikoilla. Tutkimuksen laatu ja sovellettavuus kummassakin tutkimuksessa:

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Leikkausta edeltävä arviointi 1

Kommentti: Oraalisia diabeteslääkkeitä ei kannata annostella leikkauspäivän aamuna, koska hypoglykemiaepisodit saattavat lisääntyä. Leikkausta edeltävänä päivänä niitä tulee annostella normaalisti, jotta hyperglykemiaongelma ei lisäänny leikkauksen aikana. Metformiinille useissa hoito-ohjeissa suositeltu 24–48 tunnin tauotus ennen leikkausta ei vaikuta perustellulta.

Kirjallisuutta

  1. Garratt KN, Brady PA, Hassinger NL ym. Sulfonylurea drugs increase early mortality in patients with diabetes mellitus after direct angioplasty for acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 1999;33:119-24 «PMID: 9935017»PubMed
  2. Cleveland JC Jr, Meldrum DR, Cain BS ym. Oral sulfonylurea hypoglycemic agents prevent ischemic preconditioning in human myocardium. Two paradoxes revisited. Circulation 1997;96:29-32 «PMID: 9236412»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Leikkausta edeltävä arviointi
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko