Tulosta

Nefropatian seulonnan ajoitus tyypin 1 diabeetikoilla

Näytönastekatsaukset
30.5.2007
Jorma Komulainen

Näytön aste: D

Virtsan albumiinieritystä tulee tyypin 1 diabeetikoilla seuloa vuosittain sen jälkeen, kun taudin diagnosoinnista on kulunut viisi vuotta.

Käytettävissä ei ole kunnollista tutkimuksiin perustuvaa näyttöä siitä, koska diabeettisen nefropatian seulonta tyypin 1 diabeetikoilla tulisi aloittaa, ja kuinka usein nefropatiaa tulisi seuloa. Sekä yhdysvaltalainen «Molitch ME, DeFronzo RA, Franz MJ ym. Nephropathy in diabetes. Diabetes Care 2004;27:S79-83 »1 että kanadalainen «Nephropathy. Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Clin Pract Guide 2003;27:66-71»2 asiantuntijaryhmä ehdottavat hoitosuosituksissaan, että virtsan albumiinierityksen seulonta tulisi aloittaa kliinisen tyypin 1 diabeteksen jatkuttua viiden vuoden ajan.

  • Tutkimuksen taso: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Näissä molemmissa ja lisäksi skotlantilaisessa hoitosuosituksessa «Management of Diabetes. SIGN Publication No. 55. November 2001. http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/55/index.html»3 (www «http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/55/index.html»1) pidetään tarpeellisena vuosittain tapahtuvaa seulontaa.

  • Tutkimuksen taso: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Diabeettinen nefropatia 1

Kommentit

Laadukkaita hoitosuosituksia, joissa kaikissa päädytään samaan asiantuntijoiden mielipiteeseen perustuvaan päätelmään.

Kirjallisuutta

  1. Molitch ME, DeFronzo RA, Franz MJ ym. Nephropathy in diabetes. Diabetes Care 2004;27:S79-83 «PMID: 14693934»PubMed
  2. Nephropathy. Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Clin Pract Guide 2003;27:66-71
  3. Management of Diabetes. SIGN Publication No. 55. November 2001. http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/55/index.html
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeettinen nefropatia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko