Tulosta

Mikroalbuminurian seulontamenetelmä

Näytönastekatsaukset
30.5.2007
Heikki Saha

Näytön aste: B

Aamuvirtsan kertanäytteestä tutkittu albumiinin pitoisuus tai albumiini-kreatiniini-suhde näyttäisi olevan riittävä menetelmä seuloa mikroalbuminuria.

Gansevoort ym. «Gansevoort RT, Verhave JC, Hillege HL ym. The validity of screening based on spot morning urine samples to detect subjects with microalbuminuria in the general population. Kidney Int 2005;(Suppl 94):S»1 tutkivat kerta-aamunäytteestä mitatun albumiinin pitoisuuden (UAC) ja albumiini-kreatiniini-suhteen (UACR) kykyä löytää mikroalbuminuria. Tutkittavat 2 527 henkilöä kuuluivat ns. terveeseen väestöön, poissulkukriteerinä oli tiedossa oleva proteinuria tai munuaistauti tai tutkimuksessa todettu muu poikkeava virtsalöydös (pyuria, hematuria). Mikroalbuminuria rajana käytettiin UAC yli 11.2 mg/l ja UACR yli 9.9 mg/g. Vertailumenetelmänä oli 24-tunnin vuorokausikeräys (dU-alb ≥ 30 mg). Virtsan albumiinipitoisuuden sensitiivisyys oli 85.0 % ja spesifisyys 85.0 %, ja vastaavasti alb/krea-suhteella 87.5 % ja 87.5 %. ROC-käyrän mukaan AUC:t olivat 0.92 ja 0.93 eli varsin hyvät ja käyrien välillä (UAC vs UACR) ei ollut eroa.

Tutkijat päättelivät, että kummallakin menetelmällä pystyttiin tyydyttävästi löytämään mikroalbuminuria. Kahden tutkittavan menetelmän välillä ei ollut merkitsevää eroa. Tutkijat kuitenkin suosittivat, että positiivinen löydös pitää varmistaa virtsankeräyksellä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Incerti ym. «Incerti J, Zelmanovitz T, Camargo JL ym. Evaluation of tests for microalbuminuria screening in patients with diabetes. Nephrol Dial Transplant 2005;20:2402-7 »2 tutkivat 278 diabetespotilaalla virtsan albumiinipitoisuuden (UAC), virtsan albumiini-kreatiniini-suhteen (UACR) ja albumiini pikatestin (Micral-Test II) kykyä löytää mikroalbuminuria. Vertailumenetelmänä oli 24-tunnin vuorokausikeräys (dU-alb ≥ 30 mg). ROC-käyrässä AUC:t olivat 0.93 UAC:llä, 0.92 UACR:lla ja 0.85 Micral-Test II:lla. UAC:lla 100 % sensitiivisyys saavutettiin raja-arvolla 14.4 mg/l (spesifisyys77.2 %) ja UACR:lla raja-arvolla 15.7 mg/g (spesifisyys 73 %). Micral-Test II:lla 20 mg/l raja-arvolla sensitiivisyys oli 90.0 % ja spesifisyys 46.0 %.

Tutkijat päättelivät, että UAC olisi yksinkertaisin ja halvin tapa seuloa mikroalbuminuriaa. Tutkijat korostivat, että pikakokeen tulos pitää varmistaa kvantitatiivisella menetelmällä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Diabeettinen nefropatia 1

Kommentit

Aamulla otettu virtsan kertanäytteen albumiinipitoisuus tai albumiini-kreatiniini-suhde on käyttökelpoinen seulontamenetelmä mikroalbuminurian suhteen. Virtsan albumiinin pitoisuus on riippuvainen virtsan määrästä, virtsan laimeneminen heikentää tutkimuksen sensitiivisyyttä. Samanaikaisesti tutkittu virtsan kreatiniini poistaa tämän laimenemisongelman, mutta tuo yhden määrityksen lisää. Virtsaan erittyvän kreatiniinin määrä riippuu sukupuolesta ja myös iästä. Joka tapauksessa kertanäytteestä otettu albumiinin ja kreatiniinin suhde on käyttökelpoinen mikroalbuminurian seulontamenetelmä, mutta positiivinen tulos on hyvä varmentaa ajastetulla keräyksellä.

Kirjallisuutta

  1. Gansevoort RT, Verhave JC, Hillege HL ym. The validity of screening based on spot morning urine samples to detect subjects with microalbuminuria in the general population. Kidney Int 2005;(Suppl 94):S28-35 «PMID: 15752236»PubMed
  2. Incerti J, Zelmanovitz T, Camargo JL ym. Evaluation of tests for microalbuminuria screening in patients with diabetes. Nephrol Dial Transplant 2005;20:2402-7 «PMID: 16105865»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeettinen nefropatia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko