Tulosta

Kohonneen verenpaineen vaikutus nefropatian progressioon

Näytönastekatsaukset
30.5.2007
Leo Niskanen

Näytön aste: A

Verenpainetasolla alle 130/85 mmHg munuaisfunktion heikkeneminen on hitaampaa kuin tasolla 140/90 mmHg.

Tässä laajassa systemaattisessa katsauksessa «Bakris GL, Williams M, Dworkin L ym. Preserving renal function in adults with hypertension and diabetes: a consensus approach. National Kidney Foundation Hypertension and Diabetes Executive Committees»1 kliinisistä satunnaistetuista kliinisistä lumekontrolloiduista tutkimuksista (n = 12), joissa seuranta oli vähintään kaksi vuotta ja joissa hoitotavoitteena oli verenpainetaso alle 130/85 mmHg ja pääasiallisesti kohteena oli diabeettista nefropatiaa sairastavia ja ensisijaisena päätetapahtumana munuaisfunktio tai sydän- ja verisuonitapahtuma.

Tässä todettiin ensiksi, että munuaisfunktion lasku on suoraan yhteydessä kohonneeseen verenpaineeseen. Toisekseen, yhdistetty näyttö puoltaa sitä, että diastolisen paineen alentaminen alle 80 mmHg hidastaa munuaisfunktion laskua ja vähentää kardiovaskulaaritapahtumia tyypin 2 diabeetikoilla. Kolmanneksi, verenpainetason alle 130/80 mmHg saavuttaminen vaatii useimmiten (vähintään 65 %:lla) vähintään kahden tai useamman eri verenpainelääkityksen käytön. Lisäksi todettiin, että ACE:n estäjän aloituksen myötä seerumin kreatiniini nousee noin 30 %, mutta tämä nousu korreloi hitaampaan munuaisfunktion laskuun vähintään kolmen vuoden seurannassa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kuva: Verenpainetason merkitys nefropatian etenemiseen eri aineistoissa. Eri aineistoissa on selkeästi osoitettu verenpainetason merkitys nefropatian etenemiseen. Mitä matalampi verenpaine, sen hitaampi on GFR:n lasku. Kuvan lähde: «Bakris GL, Williams M, Dworkin L ym. Preserving renal function in adults with hypertension and diabetes: a consensus approach. National Kidney Foundation Hypertension and Diabetes Executive Committees»1. Copyright: Elsevier. Lupa kuvan käyttöön saatu (henkilö / pvm): Leo Niskanen 11.05.2007

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Diabeettinen nefropatia 1
  • Insuliininpuutosdiabetes 2

Kommentit

Yhteenveto kliinisistä satunnaistetuista hoitotutkimuksista vahvistaa aiempien seurantatutkimusten ja yksittäisten hoitotutkimusten tulokset, joissa osoitetaan verenpaineen ja sen hoidon keskeinen merkitys munuaisfunktion säilyttämisessä.

Kirjallisuutta

  1. Bakris GL, Williams M, Dworkin L ym. Preserving renal function in adults with hypertension and diabetes: a consensus approach. National Kidney Foundation Hypertension and Diabetes Executive Committees Working Group. Am J Kidney Dis 2000;36:646-61 «PMID: 10977801»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko