Tulosta

Mikroalbuminurian esiintyvyys diagnoosihetkellä

Näytönastekatsaukset
30.5.2007
Leo Niskanen

Näytön aste: A

Mikroalbuminuriaa esiintyy yleisesti tyypin 2 diabeetikoilla taudin toteamishetkellä.

Suomalaisessa kontrolloidussa vastadiagnosoitujen tyypin 2 diabeetikkojen ja väestöverrokkien 10-vuotisseurannassa «Niskanen LK, Penttilã I, Parviainen M ym. Evolution, risk factors, and prognostic implications of albuminuria in NIDDM. Diabetes Care 1996;19:486-93 »1 albuminurian kumulatiivinen ilmaantuvuus diabeetikoilla oli taudin toteamishetkellä ja viiden vuoden kohdalla noin 20 % ja verrokeilla noin 3 %, ja 10 vuoden kohdalla diabeetikoilla 33 % ja verrokeilla 10 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaisten iäkkäiden (65 – 74-vuotiaiden) virtsan albumiinineritystä tutkittiin «Mykkänen L, Haffner SM, Kuusisto J ym. Microalbuminuria precedes the development of NIDDM. Diabetes 1994;43:552-7 »2 3.5 vuoden seurannan aikana diabeteksen kehittymisen suhteen. Seurannassa oli lähtötilanteessa 891 henkilöä, joilla ei ollut diabetesta. Seurannan aikana 69:lle kehittyi tauti. Heillä oli lähtötilanteessa korkeampi verenpainetaudin (68.1 vs 54.4 %, P < 0.05) ja mikroalbuminurian esiintyvyys (43.5 vs 30.4 %, P < 0.05) kuin heillä, joille diabetesta ei kehittynyt (n = 822). Mikroalbuminurian esiintyvyys (albumiini-kreatiniinisuhde > 2 mg/mmol) oli 1.3-kertainen heikentyneessä glukoosinsiedossa (n = 242), 1.8-kertainen vastatodetuilla tyypin 2 diabeetikoilla (n = 92) ja 2.0-kertainen aiemmin todetuilla tyypin 2 diabeetikoilla (n = 136) verrattuna normaalin glukoosiaineenvaihdunnan omaavien ryhmään (n = 826). Niillä ei-diabeetikoilla, joilla oli mikroalbuminuria, oli lukuisia sydän- ja verisuonitautien vaaratekijöitä (kohonnut verenpaine, korkeat triglyseridit ja insuliinipitoisuudet ja matala HDL-kolesterolin pitoisuus). Monimuuttujamallissa mikroalbuminuria ennusti diabeteksen ilmaantumista verenpainetasosta riippumatta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Diabeettinen nefropatia 1

Kirjallisuutta

  1. Niskanen LK, Penttilã I, Parviainen M ym. Evolution, risk factors, and prognostic implications of albuminuria in NIDDM. Diabetes Care 1996;19:486-93 «PMID: 8732714»PubMed
  2. Mykkänen L, Haffner SM, Kuusisto J ym. Microalbuminuria precedes the development of NIDDM. Diabetes 1994;43:552-7 «PMID: 8138060»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeettinen nefropatia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko