Tulosta

Nefropatian seulonnan ajoitus tyypin 2 diabeetikoilla

Näytönastekatsaukset
30.5.2007
Merja Hanski

Näytön aste: D

Virtsan albumiinierityksen seulonta tulee aloittaa tyypin 2 diabeetikoilla taudin toteamisvaiheessa ja sen jälkeen seulontaa tulee jatkaa vuosittain.

Tutkimusnäyttöä seulonnan aloitusajankohdasta tai tiheydestä ei ole. Suositus perustuu työryhmän asiantuntijakonsensukseen sekä kansainvälisten diabetesjärjestöjen hoitosuosituksiin.

Amerikkalaisen «Molitch ME, DeFronzo RA, Franz MJ ym. Nephropathy in diabetes. Diabetes Care 2004;27;(Suppl 1):S79-83 »1 ja kanadalaisen «Nephropathy. Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Clin Pract Guide 2003;27:66-71»2 diabetesjärjestön sekä brittiläisten diabetes- ja yleislääkärijärjestöjen «PRODIGY Guidance. Diabetes type 2 – renal disease (February 2002)»3 asiantuntijat suosittavat, että virtsan albumiininerityksen seulonta tulee aloittaa tyypin 2 diabeetikoilla, kun tauti todetaan. Vuosittaista seulontaa pidetään tarpeellisena.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Diabeettinen nefropatia 1

Kommentit

Hoitosuositukset ovat laadukkaita ja perustuvat asiantuntijoiden laajaan konsensukseen.

Kirjallisuutta

  1. Molitch ME, DeFronzo RA, Franz MJ ym. Nephropathy in diabetes. Diabetes Care 2004;27;(Suppl 1):S79-83 «PMID: 14693934»PubMed
  2. Nephropathy. Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Clin Pract Guide 2003;27:66-71
  3. PRODIGY Guidance. Diabetes type 2 – renal disease (February 2002)
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeettinen nefropatia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko