Tulosta

Tupakoinnin lopettamisen merkitys

Näytönastekatsaukset
30.5.2007
Kaj Metsärinne

Näytön aste: C

Tupakoinnin lopettaminen saattaa hidastaa diabeettisen nefropatian etenemistä.

Tästä aiheesta on varsin vähän hyvää tietoa, alla oleva tutkimuksen «Chuahirun T, Simoni J, Hudson C ym. Cigarette smoking exacerbates and its cessation ameliorates renal injury in type 2 diabetes. Am J Med Sci 2004;327:57-67 »1 mukaan mikroalbuminuristen tyypin 2 diabeetikoiden munuaisvaurion progressio hidastuu tupakoinnin lopettamisen jälkeen. Tutkimuksessa seurattiin 37 tupakoivaa tyypin 2 diabeetikkoa, joista 5 kykeni lopettamaan tupakoinnin ja 32 jatkoi tupakoimista. Vajaan puolen vuoden seurannan aikana albuminurian paheneminen, ja virtsan TGFbeta/kreatiniini tason nousu, hidastui tupakoinnin lopettaneiden joukossa verrattuna tupakointia jatkaneisiin.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tutkimuksen «Chase HP, Garg SK, Marshall G ym. Cigarette smoking increases the risk of albuminuria among subjects with type I diabetes. JAMA 1991;265:614-7 »2 mukaan tupakoinnin lopettaminen vähentää albuminuriaa merkitsevästi tyypin 1 diabeetikoilla. Tutkimuksessa seurattiin 359 tyypin I diabetes potilasta (277 tupakoimatonta, 53 tupakoivaa, 28 tupakoinnin lopettanutta). Tupakointiin liittyi 2.8-kertainen lisääntyneen albuminurian riski, ja tupakoinnin lopettamisen jälkeen albuminuria väheni merkitsevästi.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Diabeettinen nefropatia 1

Kommentit

Nykytieto ei anna vastausta siihen, kuinka suuri merkitys tupakoinnin lopettamisella on munuaisvaurion progression kannalta. Ottaen huomioon yllä oleva tieto ja laajempi tutkimustieto tupakoinnin haitallisista munuaisvaikutuksista diabeetikoilla, on rationaalista vetää johtopäätös, että tupakoinnin lopettaminen on yksi tehokkaimmista menetelmistä hidastaa munuaisvaurion progressiota diabeetikolla.

Kirjallisuutta

  1. Chuahirun T, Simoni J, Hudson C ym. Cigarette smoking exacerbates and its cessation ameliorates renal injury in type 2 diabetes. Am J Med Sci 2004;327:57-67 «PMID: 14770020»PubMed
  2. Chase HP, Garg SK, Marshall G ym. Cigarette smoking increases the risk of albuminuria among subjects with type I diabetes. JAMA 1991;265:614-7 «PMID: 1987411»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeettinen nefropatia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko