Tulosta

Neuropatian muut mahdolliset riskitekijät kuin glukoositaso tyypin 2 diabeteksessa

Näytönastekatsaukset
16.5.2013
Markku Saraheimo

Näytön aste: C

Hyperglykemian ohella matala C-peptidi, insuliinihoito, tupakointi ja sairastettu sydäninfarkti saattavat nostaa diabeettisen polyneuropatian riskiä tyypin 2 diabeetikoilla.

The San Luis Valley Diabetes Study on prospektiivinen seurantatutkimus «Sands ML, Shetterly SM, Franklin GM ym. Incidence of distal symmetric (sensory) neuropathy in NIDDM. The San Luis Valley Diabetes Study. Diabetes Care 1997;20:322-9 »1 Coloradosta vuosilta 1988–92. Tutkimukseen kuului 231 tyypin 2 diabeetikkoa, joilla ei ollut tutkimuksen alussa todettu diabeettista sensorista neuropatiaa (anamneesi, jännerefleksien tutkiminen, lämpötunnon arviointi jaloista). Seuranta-ajan keskiarvo oli 4,7 vuotta. Potilaista 164 oli espanjalaista syntyperää ja 67 ei-espanjalaista syntyperää olevia valkoisia. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää distaalisen symmetrisen sensorisen neuropatian esiintyvyys ja arvioida mahdollisesti taustalla olevien riskitekijöitä merkitystä neuropatian ilmaantumiselle. Glukoositasapainon ohella oli riskitekijäanalyysiin otettu mukaan diabeteksen kesto, C-peptidi, insuliinihoito, painoindeksi, perifeerisen valtimotaudin esiintyminen, mahdollisesti sairastettu sydäninfarkti ja todettu retinopatia.

Seurannan kuluessa 66 diabeetikolle kehittyi diabeettinen sensorinen neuropatia. Syntyperältään erilaiset ryhmät jakoivat tässä pienessä tutkimuksessa neuropatian suhteen samat riskitekijät.

HbA1c:n ohella todettiin tupakoinnin ja sairastetun sydäninfarktin olevan mahdollisia itsenäisiä diabeettisen sensorisen neuropatian riskitekijöitä.

Lisäksi mahdollisiin polyneuropatian riskitekijöihin katsottiin vielä kuuluvaksi sekä matala C-peptidi että insuliinihoito.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Insuliininpuutosdiabetes 1
  • Tyypin 2 diabetes 2

Kirjallisuutta

  1. Sands ML, Shetterly SM, Franklin GM ym. Incidence of distal symmetric (sensory) neuropathy in NIDDM. The San Luis Valley Diabetes Study. Diabetes Care 1997;20:322-9 «PMID: 9051381»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko