Tulosta

Erilaisten omahoitomenetelmien vaikuttavuus T2D:ssa

Näytönastekatsaukset
15.9.2009
Eeva Ketola

Näytön aste: C

Ryhmähoito näyttää olevan tehokkaampaa elintapainterventioissa kuin yksilöhoito ja yhtä tehokasta kuin tiedon lisäämiseen perustuva ja omahoitoa korostava hoito.

Kyseessä oli systemaattinen katsaus «Norris SL, Engelgau MM, Narayan KM. Effectiveness of self-management training in type 2 diabetes: a systematic review of randomized controlled trials. Diabetes Care 2001;24:561-87 »1 72 satunnaistetusta kontrolloidusta tutkimuksesta heterogeenisesta T2D-potilasjoukosta (yhteensä n = 6 034 (24 – 1139), seuranta 1 viikosta 1.5 vuoteen). Asetetut tulosmittarit vaihtelivat. Tutkimukset oli jaettu 1) didaktisiin, tietoa ja informaatiota selvittäviin tutkimuksiin 2) yhteistyötä, tietoa ja informaatiota lisääviin 3) elintapa interventioihin 4) DM-hallintataitoja opettaviin interventioihin sekä 5) diabeteksen kanssa pärjäämisen taitoihin tähtääviin interventioihin.

Tuloksissa lyhyellä tähtäimellä (alle 6 kuukautta) tietotaso, omahoito ja itseilmoitetut ruokavaliotottumukset paranivat. Lyhyellä aikavälillä saadaan parannusta glykeemiseen kontrolliin, tietoon ja ruokavalioon ennemmin kuin painoon ja fyysiseen aktiivisuuteen. Painonpudotus voidaan osoittaa toistetuilla interventioilla tai lyhyellä seuranta-ajalla (alle 6 kuukautta).

Interventiolla, joissa potilas otetaan hoitoon aktiivisesti mukaan ja tehdään yhteistyössä näyttää olevan jonkin verran parempi teho glykeemiseen kontrolliin, painonpudotukseen ja lipidiprofiiliin kun didaktisilla (katederiluennoilla) Interventioilla, joissa on säännöllinen seuranta, saavutetaan parempi tulos kuin yksittäisellä tai lyhytaikaisella opettamisella.

Ryhmähoito näyttää olevan tehokkaampaa elintapainterventioissa kuin yksilöhoito ja yhtä tehokasta kuin tiedon lisäämiseen perustuva ja omahoitoa korostava hoito.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tutkijat päättelivät, että lyhyellä tähtäimellä omahoito on vaikuttavaa, mutta lisätietoa tarvitaan pitkäaikaisvaikutuksista glykeemiseen kontrolliin, elämänlaatuun ja kardiovaskulaaririskitekijöihin. Tutkimuksia kuvasti heterogeeninen tapa ilmoittaa potilasjoukko ja muun muassa valikoitumis-, osallistumis-, hoidon toteuttamis- ja löytymisharha olivat tavallisimmat validiteettia heikentävät asiat.

Kirjallisuutta

  1. Norris SL, Engelgau MM, Narayan KM. Effectiveness of self-management training in type 2 diabetes: a systematic review of randomized controlled trials. Diabetes Care 2001;24:561-87 «PMID: 11289485»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko