Tulosta

Hypoglykemian havaitsemattomuuden hoitaminen

Näytönastekatsaukset
16.5.2013
Jorma Komulainen

Näytön aste: C

Kyvyttömyyttä tunnistaa hypoglykemian oireita saatetaan voida vähentää hypoglykemioiden vähentämiseen tähtäävällä hoidolla.

Italialaiseen tutkimukseen «Fanelli C, Pampanelli S, Epifano L ym. Long-term recovery from unawareness, deficient counterregulation and lack of cognitive dysfunction during hypoglycaemia, following institution of rational, inten»1 otettiin mukaan 21 tyypin 1 diabetesta sairastavaa henkilöä, jotka olivat konventionaalisella hoidolla ja joilla oli puutteellinen kyky tunnistaa hypoglykemioita (hypoglycaemia unawareness) yhdistettynä toistuviin lieviin tai vaikeisiin hypoglykemioihin. Tutkimushenkilöistä 16 siirtyi intensiiviseen insuliinihoitoon (interventioryhmä) viiden jatkaessa entisellä hoidolla (kontrolliryhmä).

Vuoden seurannassa interventioryhmän hypoglykemiat vähentyivät merkittävästi (0,5/vrk vs. 0,045/vrk), hypoglykemian vastavaikuttajahormoneiden eritys lisääntyi merkitsevästi ja kognitiivinen funktio parani, mutta samalla HbA1c-taso nousi (5,8 % vs. 6,9 %). Kontrolliryhmässä muutoksia ei tapahtunut.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Saksalaisessa tutkimuksessa «Fritsche A, Stefan N, Häring H ym. Avoidance of hypoglycemia restores hypoglycemia awareness by increasing beta-adrenergic sensitivity in type 1 diabetes. Ann Intern Med 2001;134:729-36 »2 kymmenen tyyppi 1 diabetesta sairastavaa henkilöä, jotka eivät tunnistaneet hypoglykemioita ja joilla esiintyi niitä toistuvasti, ohjattiin hoitoon, jonka ensisijainen tarkoitus oli estää hypoglykemioita. Neljän kuukauden hoidon jälkeen hypoglykemioiden esiintyvyys väheni (8,4 / vko vs. 0,9 / vko, p < 0,001) samalla kun HbA1c taso nousi (6,8 % vs. 7,7 %, p < 0,001). Autonomisen hermoston vastetta hypoglykemialle mittaavat mittarit paranivat samalla merkitsevästi.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Laajat satunnaistetut tutkimukset hypoglykemioiden välttämisen vaikutuksesta kykyyn tunnistaa niitä puuttuvat. Suppeat tutkimukset, teoria ja käytännön kokemukset puoltavat kuitenkin sitä, että jos hypoglykemia ovat ongelma, niiden välttäminen tulee asettaa ensisijaiseksi tavoitteeksi tyypin 1 diabeetikon hoidossa.

Kirjallisuutta

  1. Fanelli C, Pampanelli S, Epifano L ym. Long-term recovery from unawareness, deficient counterregulation and lack of cognitive dysfunction during hypoglycaemia, following institution of rational, intensive insulin therapy in IDDM. Diabetologia 1994;37:1265-76 «PMID: 7895957»PubMed
  2. Fritsche A, Stefan N, Häring H ym. Avoidance of hypoglycemia restores hypoglycemia awareness by increasing beta-adrenergic sensitivity in type 1 diabetes. Ann Intern Med 2001;134:729-36 «PMID: 11329230»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko