Tulosta

Insuliinianalogi tyypin 1 diabeetikoiden pumppuhoidossa

Näytönastekatsaukset
16.5.2013
Jorma Komulainen

Näytön aste: B

Tyypin 1 diabeetikoiden insuliinipumppuhoidossa voidaan insuliinianalogeilla saavuttaa hieman lyhytvaikutteista ihmisinsuliinia parempi hoitotasapaino.

Cochrane-katsauksessa «Siebenhofer A, Plank J, Berghold A ym. Short acting insulin analogues versus regular human insulin in patients with diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2006;2:CD003287 »1 «»1 löydettiin 49 vähintään neljä viikkoa kestänyttä satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joissa verrattiin lyhytvaikutteisen insuliinianalogin (lispro, aspart ja glulisine) ja lyhytvaikutteisen ihmisinsuliinin tehoa diabeteksen hoidossa. Useimmissa tutkimuksissa oli metodologisia puutteita. Tutkimuksissa oli mukana 6 184 tyypin 1 ja 2 028 tyypin 2 diabetesta sairastavaa henkilöä. Seuranta-aika oli keskimäärin 3,6 kuukautta (1–12 kuukautta).

Seitsemässä tyypin 1 diabeetikoilla insuliinipumpulla tehdyssä tutkimuksessa ero HbA1c-tasoissa tutkimusten lopussa oli insuliinianalogi ryhmän eduksi -0.2 % (luottamusväli -0,3 – -0,1 %, p < 0,0001). Hypoglykemioiden tai muiden haittavaikutusten esiintyvyydessä ei löydetty eroja ryhmien välillä. Potilaita tutkimuksissa oli yhteensä 430.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Siebenhofer A, Plank J, Berghold A ym. Short acting insulin analogues versus regular human insulin in patients with diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2006;2:CD003287 «PMID: 16625575»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko