Tulosta

Insuliini ja tyypin 1 diabeteksen ehkäisy

Näytönastekatsaukset
21.2.2007
Jorma Komulainen

Näytön aste: A

Ennen kliinistä tyypin 1 diabetekseen sairastumista aloitettava insuliinihoito ei estä diabeteksen kehittymistä.

Suuressa yhdysvaltalaisessa monikeskustutkimuksessa «Diabetes Prevention Trial – Type 1 Diabetes Study Group. Effects of insulin in relatives of patients with type 1 diabetes mellitus. N Engl J Med 2002;346:1685-91»1 randomisoitiin 339 erittäin korkean tyypin 1 diabeteksen riskin (lähisukulaisen T1D, geneettinen riski, autovasta-ainepositiivisuus, metaboliset löydökset) omaavaa henkilöä (mediaani-ikä 11.2 vuotta) interventioryhmään ja kontrolleihin. Interventioryhmä sai ultralente-insuliinia annoksella 0.25 yks/kg/vrk sekä lisäksi vuosittaisen neljä päivää kestäneen suonensisäisen insuliini-infuusion. Kontrolliryhmä ei saanut hoitoja. Seuranta-ajan mediaani oli 3.7 vuotta. Seuranta-aikana diabetekseen sairastui 69 interventioryhmän ja 70 seurantaryhmän henkilöä (vuotuinen sairastuvuus 15.1 vs 14.6 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Soveltuvuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Insuliinin merkitystä immunomodulaattorina tautiprosessin varhaisemmassa vaiheessa tutkitaan edelleen.

Kirjallisuutta

  1. Diabetes Prevention Trial – Type 1 Diabetes Study Group. Effects of insulin in relatives of patients with type 1 diabetes mellitus. N Engl J Med 2002;346:1685-91
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko