Tulosta

Nikotinamidi ja tyypin 1 diabeteksen ehkäisy

Näytönastekatsaukset
21.2.2007
Jorma Komulainen

Näytön aste: B

Nikotinamidi ei ilmeisesti ehkäise ICA-positiivisten henkilöiden sairastumista tyypin 1 diabetekseen.

Laajassa randomoidussa lumekontrolloidussa kansainvälisessä monikeskustutkimuksessa «Gale EA, Bingley PJ, Emmet CL, Collier T. European Nicotinamide Diabetes Intervention Trial (ENDIT): a randomised controlled trial of intervention before the onset of type I diabetes. Lancet 2004;363:»1 selvitettiin nikotinamidin merkitystä tyypin 1 diabeteksen ehkäisyssä. Tutkimukseen otettiin mukaan 552 3 – 40-vuotiasta ICA-positiivista henkilöä, joiden ensimmäisen asteen sukulaisella oli tyypin 1 diabetes. Nikotinamidi hoito annoksella 1.2 mg/m2 kesti viisi vuotta. Sinä aikana kliiniseen diabetekseen sairastui 159 tutkimushenkilöä, joista 82 oli hoitoryhmässä ja 77 kontrolliryhmässä (RR 1.07, luottamusväli 0.78 – 1.45). Tutkimuksen keskeytti 168 henkilöä, joista 85 kuului hoito- ja 83 kontrolliryhmään.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Gale EA, Bingley PJ, Emmet CL, Collier T. European Nicotinamide Diabetes Intervention Trial (ENDIT): a randomised controlled trial of intervention before the onset of type I diabetes. Lancet 2004;363:925-31
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko