Tulosta

Insuliinianalogien teho ja turvallisuus raskauden aikana

Näytönastekatsaukset
15.9.2009
Sirkku Tulokas

Näytön aste: B

Lispro-insuliinianalogin teho ja turvallisuus raskauden aikana ovat verrattavissa humaani-insuliiniin.

Tutkimus tehtiin Englannissa seitsemässä synnytysklinikassa «Masson EA, Patmore JE, Brash PD ym. Pregnancy outcome in Type 1 diabetes mellitus treated with insulin lispro (Humalog). Diabet Med 2003;20:46-50 »1. Tutkimukseen otettiin jokaisesta klinikasta ne tyypin 1 diabetesta sairastavat äidit, jotka olivat käyttäneet lispro-insuliinia raskauden aikana. Tutkimustieto kerättiin potilaiden sairauskertomuksista. Tutkimukseen saatiin 76 raskautta ja 71 lasta. Lisproa ennen raskautta käytti 50 äitiä. 26 äidille lispro vaihdettiin huonon sokeritasapainon tai hypoglykemiaongelmien vuoksi. Vaihto lispro-insuliiniin tehtiin 6 äidille ensimmäisten 10 viikon aikana. Alkuraskauden (5 – 14 viikkoa) spontaaneja abortteja oli 6, joista yksi oli kaksosraskaus. Kaikki olivat äideillä, jotka käyttivät lisproinsuliinia jo ennen raskautta. Äitien ikä oli keskimäärin 27.8 vuotta (19 – 42), diabeteksen kesto 12.8 vuotta (1 – 26). HbA1c raskauden alussa 7.4 %, kolmannella trimesterillä 6.1 %. Insuliiniannos suureni raskauden aikana annoksesta 0.75 yks/kg annokseen 1.29 yks/kg. Kuudella äideistä oli diabeettinen retinopatia, joka paheni tai vaati laserhoitoa raskauden aikana. Kaikilla näistä kuudesta retinopatia oli todettu jo raskauden alussa. 62.8 % synnytyksistä tapahtui keisarinleikkauksella. Raskauden kesto oli 37.2 viikkoa. 27.5 % syntyi ennen 37 raskausviikkoa. Syntymäpaino oli 3 230 grammaa (1 610 – 4 490). 35 %:lla lapsista syntymäpaino oli yli 90 persentiilin. Synnynnäisten anomalioiden esiintyvyys oli 5.6 %. Anomaliafrekvenssi oli 4.2 % niillä, jotka olivat käyttäneet lisproinsuliinia jo ennen raskautta tai insuliini oli vaihdettu ennen 10. raskausviikkoa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Monikansalliseen retrospektiiviseen monikeskustutkimukseen «Wyatt JW, Frias JL, Hoyme HE ym. Congenital anomaly rate in offspring of mothers with diabetes treated with insulin lispro during pregnancy. Diabet Med 2004;22:803-7»2 osallistui 52 keskusta Brasiliasta, Kanadasta, Suomesta, Israelista, Italiasta, Puolasta, Etelä-Afrikasta ja Amerikasta. Tutkimukseen otettiin äidit, joilla oli tyypin 1 tai 2 diabetes, joiden raskaus oli ajanjaksona 1/96 – 12/01 ja joilla oli käytössään lispro-insuliini ainakin kuukauden ennen raskautta ja läpi ensimmäisen raskauskolmanneksen. 558 potilasta kutsuttiin tutkimukseen. Näistä 496 (88.9 %) antoi suostumuksensa. Tuloksena oli 533 raskautta ja 542 lasta, joista eläviä 500. Äitien ikä oli 29.9 ± 5.2 vuotta. HbA1c laski raskauden aikana 8.9 ± 4.2 %:sta 6.2 ± 2.4 % tasolle. Spontaaneja abortteja oli 31, elektiivisiä abortteja 7 ja 4 loppuraskauden sikiökuolemaa. Raskauden kesto oli 36.7 ± 2.2 viikkoa, syntymäpaino 3 463 ± 765 grammaa. 358 synnytystä tapahtui keisarinleikkauksella. Vastasyntyneistä 29:lla oli anomalia, joista 27 (5.4 %) oli vaikeaa ja 2 lievää. Vaikeat anomaliat olivat yhteydessä alkuraskauden korkeaan HbA1c-arvoon (p = 0.04).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Masson EA, Patmore JE, Brash PD ym. Pregnancy outcome in Type 1 diabetes mellitus treated with insulin lispro (Humalog). Diabet Med 2003;20:46-50 «PMID: 12519319»PubMed
  2. Wyatt JW, Frias JL, Hoyme HE ym. Congenital anomaly rate in offspring of mothers with diabetes treated with insulin lispro during pregnancy. Diabet Med 2004;22:803-7
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko