KH2014 Suositus KH2014 Suositus

Tulosta

Ketoasidoosin hoito insuliinianalogeilla

Näytönastekatsaukset
30.3.2007
Sirkku Tulokas

Näytön aste: B

Nopeavaikutteiset insuliinianalogit ovat yhtä turvallisia diabeettisen ketoasidoosin hoidossa kuin lyhytvaikutteinen humaani-insuliini.

Sao Paulon yliopistoklinikan lasten yksikössä Brasiliassa tehtiin kontrolloitu tutkimus «Della Manna T, Steinmetz L, Campos PR ym. Subcutaneous use of a fast-acting insulin analog: an alternative treatment for pediatric patients with diabetic ketoacidosis. Diabetes Care 2005;28:1856-61»1 2001 – 2003, jossa 60 ketoasidoosiin sairastunutta lasta (veren glukoosi ≥ 16.6 mmol/l, pH < 7.3 ja/tai bikarbonaatti < 15 mmol/ tai ketonuria > ++ ) satunnaistettiin 2 ryhmään. Toisessa ryhmässä lasten ikä oli 11.3 vuotta (3 – 17), annosteltiin lispro-insuliinia ihonalaisin pistoksin 0.15 yks/kg 2 tunnin välein (lispro). Toisessa ryhmässä, ikä 12.1 vuotta (5.5 – 18), lyhytvaikutteinen insuliini annettiin iv-infuusiona 0.1 yks/kg/tunti (CIRI).

Kapillaariglukoosi, verikaasut, elektrolyytit ja beetahydroksibutyraatti kontrolloitiin tunnin välein. Plasman glukoosi tutkittiin potilaan tullessa, 2 tuntia myöhemmin, kun kapillaariglukoosi oli ≤ 13.8 mmol/l, ja 6, 12 ja 24 tunnin kuluttua. Kapillaariglukoosi laski 2.9 mmol/l/tunti lisproryhmässä ja 2.6 mmol/l/tunti CIRI-ryhmässä. CIRI-ryhmässä metabolinen asidoosi ja ketoosi korjaantuivat ensimmäisen 6 tunnin jakson aikana siitä, kun kapillaariglukoosi oli 13.8 mmol/l. Lisproryhmässä korjaantuminen tapahtui vasta toisen 6 tunnin jakson aikana. Kummassakin ryhmässä ketoasidoosi korjaantui kriteereiden mukaan komplikaatioitta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Amerikassa Tennesseessä ja Atlantassa tehdyssä prospektiivisessä tutkimuksessa «Umpierrez GE, Latif K, Stoever J ym. Efficacy of subcutaneous insulin lispro versus continuous intravenous regular insulin for the treatment of patients with diabetic ketoacidosis. Am J Med 2004;117:2»2 20 diabetesta sairastavaa ketoasidoosipotilasta satunnaistettiin kahteen ryhmään. Toisessa lispro-insuliinia annosteltiin ihonalaisesti (alkuannos 0.3 yks/kg, jatkoannostelu tunnin välein 0.1 yks/kg, kunnes verensokeri oli < 14 mmol/l, jonka jälkeen 0.05 – 0.1 yks/tunti, kunnes ketoasidoosi oli korjaantunut). Hoito tapahtui tavallisella vuodeosastolla. Toisen ryhmän ketoasidoosia hoidettiin suonensisäisellä humaani-insuliini-infuusiolla (alkuannos 0.1 yks/kg, sen jälkeen 0.1 yks/tunti ketoasidoosin korjaantumiseen). Hoito tapahtui tehostetun hoidon yksikössä. Hyperglykemian ja ketoasidoosin korjaantumisessa ei ollut eroa ryhmien välillä, lisproryhmässä 7 ± 3 tuntia ja 10 ± 3 tuntia, humaani-insuliiniryhmässä vastaavasti 7 ± 2 ja 11 ± 4. Kummassakin ryhmässä toipuminen tapahtui komplikaatioitta eikä sairaalahoidon pituudessa ollut eroa ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tutkimus «Umpierrez GE, Cuervo R, Karabell A, Latif K, Freire AX, Kitabchi AE. Treatment of diabetic ketoacidosis with subcutaneous insulin aspart. Diabetes Care 2004;27:1873-8»3 tehtiin Tennesseessä ja Atlantassa. 45 peräkkäistä diabeetikkoa, joilla oli ketoasidoosi, satunnaistettiin kolmeen ryhmään, joista yksi sai aspart-insuliinia ihonalaisin pistoksin tunnin välein, toinen ryhmä aspart-insuliinia 2 tunnin välein ja kolmas ryhmä hoidettiin humaani-insuliini-infuusiolla. Aspart-insuliini annosteltiin siten, että alkuannos oli 0.3 yks/kg, sen jälkeen tunnin välein jatkettiin 0.1 yks/kg, kunnes hyperglykemia oli korjaantunut, jolloin annos vähennettiin 0.05 yks/tunti, jota jatkettiin ketoasidoosin korjaantumiseen saakka. Ryhmässä, jossa aspart-insuliini annosteltiin 2 tunnin välein, vastaavat annokset olivat 0.3 yks alkuannos, 0.2 yks/kg tunnin kuluttua ja sen jälkeen sama annos 2 tunnin välein, ja 0.1 yks/kg/2 tuntia hyperglykemian korjaannuttua. Hyperglykemian ja ketoasidoosin korjaantumisessa ei ollut eroja ryhmien välillä. Kummassakin ryhmässä toipuminen tapahtui komplikaatioitta eikä sairaalahoidon pituudessa ollut eroja ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Della Manna T, Steinmetz L, Campos PR ym. Subcutaneous use of a fast-acting insulin analog: an alternative treatment for pediatric patients with diabetic ketoacidosis. Diabetes Care 2005;28:1856-61
  2. Umpierrez GE, Latif K, Stoever J ym. Efficacy of subcutaneous insulin lispro versus continuous intravenous regular insulin for the treatment of patients with diabetic ketoacidosis. Am J Med 2004;117:291-6
  3. Umpierrez GE, Cuervo R, Karabell A, Latif K, Freire AX, Kitabchi AE. Treatment of diabetic ketoacidosis with subcutaneous insulin aspart. Diabetes Care 2004;27:1873-8
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko