Tulosta

Orlistaatti tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
15.9.2009
Markku Laakso

Näytön aste: C

Orlistaatti saattaa ehkäistä annoksella 360 mg/vrk tyypin 2 diabetesta henkilöillä, joilla on heikentynyt glukoosinsieto ja hieman koholla oleva paastoglukoosi.

Orlistaatti on mahalaukun ja haiman lipaasien inhibiittori. Sitä voidaan käyttää lisähoitona ylipainon hoidossa elämäntapamuutoksen lisäksi. Lääke estää rasvojen imeytymistä.

XENical in the prevention of Diabetes in Obese Subjects (XENDOS) suunniteltiin tutkimukseksi «Torgerson JS, Hauptman J, Boldrin MN ym. XENical in the prevention of diabetes in obese subjects (XENDOS) study: a randomized study of orlistat as an adjunct to lifestyle changes for the prevention of»1, jonka tarkoituksena oli tutkia orlistaatin pitkäaikaisvaikutuksia elämäntapamuutosten kanssa diabeteksen ja ylipainon ehkäisyssä 4 vuoden hoidon aikana.

Tutkimukseen otettiin mukaan ylipainoisia henkilöitä, joilla oli joko normaali glukoositoleranssi tai heikentynyt glukoosinsieto. XENDOS oli kaksoissokko, satunnaistettu, lumekontrolloitu prospektiivinen tutkimus, joka tehtiin 22 ruotsalaisessa keskuksessa. Tutkittavat olivat 30 – 60-vuotiaita ja heidän painoindeksinsä piti olla vähintään 30 kg/m2 eikä heillä saanut olla diabetesta (79 %:lla oli normaali glukoositoleranssi ja 21 %:lla oli heikentynyt glukoosinsieto). Henkilöt satunnaistettiin saamaan orlistaattia tai lumetta 120 mg kolme kertaa päivässä aterioiden yhteydessä. Oraalinen glukoosirasituskoe (75 g glukoosia) suoritettiin tutkimuksen alussa ja sen jälkeen 6 kuukauden välein. Tyypin 2 diabeteksen diagnoosi perustui yhteen kahden tunnin plasmaglukoosiarvoon, jonka piti olla vähintään 10 mmol/l. Primaariset päätetapahtumat olivat diabeteksen kehittyminen ja painon muutos 4 vuoden hoidon jälkeen. Vain 52 % tutkittavista, jotka saivat orlistaattihoitoa, ja 34 % tutkittavista, jotka saivat lumehoitoa, suorittivat tutkimuksen loppuun saakka. 4 vuoden hoidon jälkeen orlistaattihoito yhdistettynä elintapamuutoksiin vähensi sairastumista diabetekseen. Kumulatiivinen diabeteksen ilmaantuvuus oli 6.2 % verrattuna lumeryhmään, missä se oli 9.0 %. Näin ollen diabeteksen esiintyvyys väheni 37.3 %:lla orlistaattiryhmässä lumeryhmään verrattuna (p = 0.0032). Orlistaatin ehkäisevä vaikutus johtui hoitovasteesta henkilöillä, joilla oli heikentynyt glukoositoleranssi. Heillä orlistaatti vähensi diabeteksen riskiä 45 %:lla (p = 0.0032). Painon lasku 4 vuoden jälkeen oli 5.8 vs 3.0 kg orlistaattiryhmässä lumeryhmään verrattuna (p < 0.001).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Näyttö siitä, että suuressa riskissä olevat henkilöt (ylipainoiset henkilöt, joilla normaali glukoositoleranssi tai heikentynyt glukoosinsieto) hyötyvät orlistaatista (360 mg/vrk), perustuu yhteen kohtalaisen hyvään tutkimukseen. Tutkimuksen ongelmana on se, että keskeytysprosentti oli tutkimuksessa suuri. Lisäksi tutkimus ei kohdistunut yksinomaan henkilöihin, joilla oli heikentynyt glukoositoleranssi.

Kirjallisuutta

  1. Torgerson JS, Hauptman J, Boldrin MN ym. XENical in the prevention of diabetes in obese subjects (XENDOS) study: a randomized study of orlistat as an adjunct to lifestyle changes for the prevention of type 2 diabetes in obese patients. Diabetes Care 2004;27:155-61 «PMID: 14693982»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko