Tulosta

Lihasten arkuus ja painekipukynnys päänsäryssä

Näytönastekatsaukset
27.12.2006
Markus Färkkilä

Näytön aste: B

Perikraniaaliset lihastekijät ovat ilmeisesti merkittäviä tensiotyyppisessä päänsäryssä, mutta eivät migreenissä.

Tanskalaisessa väestöotantaan perustuvassa selvityksessä «Jensen R, Rasmussen BK, Pedersen B ym. Muscle tenderness and pressure pain thresholds in headache. A population study. Pain 1993;52:193-9 »1 tutkittiin 735 iältään 25 – 64-vuotiasta. Heidät palpoitiin manuaalisesti ja painekipukynnys määritettiin perikraniaalisista lihaksista siten, että tutkija oli sokkoutettu heidän päänsärkyhistoriansa suhteen.

Migreeniä sairastavien lihasarkuus ei poikennut terveistä verrokeista, mutta episodittaista tensiotyyppistä päänsärkyä sairastavat sekä kroonista tensiotyyppistä päänsärkyä sairastavat olivat arempia verrattuna muihin. Vahva positiivinen korrelaatio todettiin lihasarkuuden ja tensiopäänsäryn esiintymistiheyden välillä (miehet p < 0.0001 ja naiset p < 0.00001), kun taas migreenipotilailla mitään yhteyttä ei havaittu. Tutkijat totesivat, että tensiotyyppisessä päänsäryssä yleinen kivulle herkistyminen on keskeinen tekijä.

  • Tutkimuksen laatu: Tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä

Kirjallisuutta

  1. Jensen R, Rasmussen BK, Pedersen B ym. Muscle tenderness and pressure pain thresholds in headache. A population study. Pain 1993;52:193-9 «PMID: 8455967»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko