Tulosta

Paikallinen kortikosteroidiruiske rannekanavaoireyhtymän hoidossa

Näytönastekatsaukset
22.4.2013
Jaro Karppinen

Näytön aste: A

Paikallinen kortikosteroidiruiske vähentää lyhytaikaisesti rannekanavaoireyhtymän oireita, mutta pitkäaikaisessa seurannassa vaste katoaa.

Marshallin Cochrane-katsauksessa «Marshall S, Tardif G, Ashworth N. Local corticosteroid injection for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2007;2:CD001554 »1, «»1 oli mukana 12 tutkimusta ja 671 osallistujaa. Suurin osa tutkimuksista oli heikkolaatuisia, vertailuhoidot olivat heterogeenisiä eikä kaikissa ollut ENMG-varmistusta. Vain kahdessa tutkimuksessa oli käytetty lumevertailua «Dammers JW, Veering MM, Vermeulen M. Injection with methylprednisolone proximal to the carpal tunnel: randomised double blind trial. BMJ 1999;319:884-6 »2, «Armstrong T, Devor W, Borschel L ym. Intracarpal steroid injection is safe and effective for short-term management of carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve 2004;29:82-8 »3. Varhaisemmassa tutkimuksessa «Dammers JW, Veering MM, Vermeulen M. Injection with methylprednisolone proximal to the carpal tunnel: randomised double blind trial. BMJ 1999;319:884-6 »2 60 potilasta satunnaistettiin saamaan joko steroidiruiske (10 mg lidokaiinia ja 40 mg metyyliprednisolonia) tai he kuuluivat vertailuryhmään (10 mg lidokaiinia). Potilailla oli pitkittynyt oirekuva, mutta ENMG-varmennusta ei tehty. Injektio suoritettiin palmaris longus- ja flexor carpi radialis jänteiden välistä 4 cm proksimaalisesti rannepoimusta neula 10–20° kulmassa ranteen paksuudesta riippuen.

1 kuukauden kohdalla steroidiryhmässä 77 % potilaista oli hyötynyt verrattuna lumeryhmän 20 %:iin. Steroidiryhmässä 15/30 potilasta ei ollut tarvinnut lisähoitoja 12 kuukauteen mennessä. Injektiosta ei aiheutunut haittavaikutuksia.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa tutkimuksessa «Armstrong T, Devor W, Borschel L ym. Intracarpal steroid injection is safe and effective for short-term management of carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve 2004;29:82-8 »3 81 potilasta satunnaistettiin saamaan joko steroidiruiske (1 ml 1 % lidokaiinia ja 6 mg beetametasonia; n = 43) tai he kuuluivat lumeryhmään (1 ml 1-prosenttista lidokaiinia ja 1 ml keittosuolaa; n = 36). Potilaille tehtiin ENMG ennen interventiota. Injektio tehtiin distaalisen rannepoimun kohdalta palmaris longus jänteen ulnaaripuolelta.

Potilastyytyväisyys oli merkittävästi parempi kahden viikon kohdalla steroidiryhmässä (70 % vs. 34 %) ja myös hermon toiminta parani, mutta pitkäaikaisessa (18 kuukautta) seurannassa valtaosa steroidiruiskeesta hyötyneistä tarvitsi lisähoitoja. Tutkijat eivät raportoineet haittavaikutuksia.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Cochrane-katsauksen «Marshall S, Tardif G, Ashworth N. Local corticosteroid injection for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2007;2:CD001554 »1, «»1 mukaan kortikosteroidiruiske on lumetta parempi kuukauden kohdalla, mutta 1 kuukauden jälkeen hyötyä ei ole osoitettu. Samankaltaisiin johtopäätöksiin päädyttiin tuoreemmassa systemaattisessa katsauksessa «Huisstede BM, Hoogvliet P, Randsdorp MS ym. Carpal tunnel syndrome. Part I: effectiveness of nonsurgical treatments--a systematic review. Arch Phys Med Rehabil 2010;91:981-1004 »4.

Systemaattisten katsausten jälkeen on julkaistu yksi korkealaatuinen satunnaistettu kontrolloitu tutkimus «Peters-Veluthamaningal C, Winters J, Groenier KH ym. Randomised controlled trial of local corticosteroid injections for carpal tunnel syndrome in general practice. BMC Fam Pract 2010;11:54 »5, jossa verrattiin kortikosteroidiruisketta (1 ml triamsinolonia 10 mg/ml) 1 ml:aan keittosuolaa. Injektio suoritettiin korkeintaan 2 kertaa viikon välein, ja seurantakäynnit olivat yhden viikon sekä 1, 3, 6 ja 12 kuukauden kuluttua viimeisestä injektiosta. Potilailla piti olla tyypilliset oireet. 66/69 potilaalla oli klassinen tai todennäköinen Katzin käsipiirros, mutta ENMG-varmistusta ei ollut. Kaikki potilaat kerättiin perusterveydenhuollosta, ja injektion suorittivat yleislääkärit.

Steroidiryhmän potilaista noin kolmasosalle (11/35) riitti yksi kortikosteroidiruiske, loput saivat 2 kortikosteroidiruisketta. Viikon kohdalla hoitovaste (vähintään osittainen, mutta tyydyttävä hoitovaste), kipu, toimintakyky ja potilastyytyväisyys olivat merkitsevästi paremmat steroidiryhmässä. Viikon kohdalla kortikosteroidiruiskeen NNT oli 3. Keittosuolaryhmässä vain 5/33 potilasta hyötyi ja 24 sai kortikosteroidiruiskeen. Viikon seurantakäynnin jälkeen 1 ja 12 kuukauden välillä kortikosteroidiruiskeen (sekä alun perin kortikosteroidin saaneet että lumeryhmän steroidista hyötyneet) positiiviset vaikutukset heikkenivät, ja 12 kuukauden seurannassa steroidista hyötyneistä puolella oireet uusivat. Merkittäviä komplikaatioita injektiosta ei todettu.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

On huomattava, että rannekanavan injektioon liittyy medianus-hermon vaurioitumisen vaara. Rannekanavan injektiota tehdään palmaris longuksen ulnaaripuolelta «Armstrong T, Devor W, Borschel L ym. Intracarpal steroid injection is safe and effective for short-term management of carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve 2004;29:82-8 »3, vaikka hermo ulottuu palmaris longuksen ulnaaripuolelle 88 % potilaista «Racasan O, Dubert T. The safest location for steroid injection in the treatment of carpal tunnel syndrome. J Hand Surg Br 2005;30:412-4 »6.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet 1

Kirjallisuutta

 1. Marshall S, Tardif G, Ashworth N. Local corticosteroid injection for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2007;2:CD001554 «PMID: 17443508»PubMed
 2. Dammers JW, Veering MM, Vermeulen M. Injection with methylprednisolone proximal to the carpal tunnel: randomised double blind trial. BMJ 1999;319:884-6 «PMID: 10506042»PubMed
 3. Armstrong T, Devor W, Borschel L ym. Intracarpal steroid injection is safe and effective for short-term management of carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve 2004;29:82-8 «PMID: 14694502»PubMed
 4. Huisstede BM, Hoogvliet P, Randsdorp MS ym. Carpal tunnel syndrome. Part I: effectiveness of nonsurgical treatments--a systematic review. Arch Phys Med Rehabil 2010;91:981-1004 «PMID: 20599038»PubMed
 5. Peters-Veluthamaningal C, Winters J, Groenier KH ym. Randomised controlled trial of local corticosteroid injections for carpal tunnel syndrome in general practice. BMC Fam Pract 2010;11:54 «PMID: 20670438»PubMed
 6. Racasan O, Dubert T. The safest location for steroid injection in the treatment of carpal tunnel syndrome. J Hand Surg Br 2005;30:412-4 «PMID: 15950338»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko