Tulosta

Paikallinen kortikosteroidiruiske lateraalisessa epikondyliitissä

Näytönastekatsaukset
19.4.2013
Jaro Karppinen

Näytön aste: A

Paikallinen kortikosteroidiruiske auttaa lyhytaikaisesti (alle 6 viikkoa) epikondyliittikivun lievityksessä. Pidemmällä aikavälillä (3–12 kuukautta) steroidihoito lisää uusiutumisia. Tarkkaavainen seuranta sekä fysioterapia johtavat steroidihoitoa useammin oireettomuuteen.

Smidtin «Smidt N, Assendelft WJ, van der Windt DA ym. Corticosteroid injections for lateral epicondylitis: a systematic review. Pain 2002;96:23-40 »1 systemaattisessa katsauksessa oli 13 vuoteen 1999 mennessä ilmestynyttä satunnaistettua vertailututkimusta kortikosteroidiruiskeen vaikuttavuudesta epikondyliitin hoidossa. Kortikosteroidiruisketta verrattiin lumeinjektioon 2 tutkimuksessa, paikallispuuduteinjektioon 5 tutkimuksessa, muuhun konservatiiviseen hoitoon 5 tutkimuksessa ja toiseen kortikosteroidiruiskeeseen 3 tutkimuksessa. Kaikkien tutkimusten sisäinen validiteetti oli huono.

Lyhytaikaisesti (< 6 viikkoa) kortikosteroidiruiske paransi merkittävästi kipua, puristusvoimaa ja yleensä paranemista verrattuna lumeeseen, paikallispuudutteeseen ja muihin konservatiivisiin hoitoihin. Keskipitkällä (6 viikkoa – 6 kuukautta) ja pitkällä aikavälillä (> 6 kuukautta) ei voitu todeta mitään eroa ryhmien välillä.

Smidtin ym. «Smidt N, van der Windt DA, Assendelft WJ ym. Corticosteroid injections, physiotherapy, or a wait-and-see policy for lateral epicondylitis: a randomised controlled trial. Lancet 2002;359:657-62 »2 satunnaistetussa tutkimuksessa verrattiin kortikosteroidiruisketta (1 ml 10 mg/ml triamsinolonia + 1 ml 2-prosenttista lidokaiinia kivuliaisiin kohtiin) fysioterapiaan tai tarkkaavaiseen seurantaan epikondyliitin hoidossa. Mukaanottoperusteina olivat tyypillinen kipu, paikallinen palpaatioarkuus ja ranteen vastustetun ojennuksen lisäämä kipu. Potilaat (n = 185) olivat peräisin perusterveydenhuollosta, ja injektion suorittivat yleislääkärit. Potilaita seurattiin vuoden ajan.

Vajaalle kolmannekselle injektioryhmän potilaista injisoitiin steroidia uudelleen, ja näistä noin puolelle vielä kolmannen kerran. Kortikosteroidiruiske oli selvästi paras hoito 6 viikon kohdalla, mutta 26 ja 52 viikon kohdalla fysioterapia ja tarkkaavainen seuranta olivat injektiota paremmat. Kortikosteroidiruiske ei aiheuttanut merkittäviä komplikaatioita.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Bissetin ym. «Bisset L, Beller E, Jull G ym. Mobilisation with movement and exercise, corticosteroid injection, or wait and see for tennis elbow: randomised trial. BMJ 2006;333:939 »3 satunnaistetussa tutkimuksessa 198 potilasta satunnaistettiin fysioterapiaan, kortikosteroidiruiskeeseen tai tarkkaavaiseen seurantaan. Potilaita seurattiin vuoden ajan.

Kortikosteroidiruiske (suoritus kuten «Smidt N, van der Windt DA, Assendelft WJ ym. Corticosteroid injections, physiotherapy, or a wait-and-see policy for lateral epicondylitis: a randomised controlled trial. Lancet 2002;359:657-62 »2) johti kuuden viikon seurannassa hoidoista useimmiten oireettomuuteen, mutta 3–12 kuukauden seurannassa huomattavalla osalla hoidetuista (47/65) kipu uusiutui. Fysioterapia oli tehokkaampaa kuin tarkkaavainen seuranta kuuden viikon hoitotuloksissa, mutta vuoden kohdalla hoitojen vaikuttavuudessa ei ollut eroa. Kortikosteroidiruiske ei aiheuttanut merkittäviä komplikaatioita.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tonksin ym. «Tonks JH, Pai SK, Murali SR. Steroid injection therapy is the best conservative treatment for lateral epicondylitis: a prospective randomised controlled trial. Int J Clin Pract 2007;61:240-6 »4 satunnaistetussa tutkimuksessa 48 potilaalla verrattiin kortikosteroidiruisketta (yksinään tai yhdistettynä fysioterapiaan) pelkkään fysioterapiaan tai tarkkaavaisen seurantaan. Potilaita seurattiin vain 7 viikkoa, jolloin kortikosteroidiruiskeella oli tilastollisesti merkittävästi suotuisampi vaikutus puristusvoimaan, ranteen ojennusvoimaan, kipuun ja toimintakykyyn. Yhdellä potilaalla steroidiryhmässä pistoksesta aiheutui ihon pigmentaatiohäiriö sekä subkutiksen atrofia.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet 1

Kirjallisuutta

 1. Smidt N, Assendelft WJ, van der Windt DA ym. Corticosteroid injections for lateral epicondylitis: a systematic review. Pain 2002;96:23-40 «PMID: 11932058»PubMed
 2. Smidt N, van der Windt DA, Assendelft WJ ym. Corticosteroid injections, physiotherapy, or a wait-and-see policy for lateral epicondylitis: a randomised controlled trial. Lancet 2002;359:657-62 «PMID: 11879861»PubMed
 3. Bisset L, Beller E, Jull G ym. Mobilisation with movement and exercise, corticosteroid injection, or wait and see for tennis elbow: randomised trial. BMJ 2006;333:939 «PMID: 17012266»PubMed
 4. Tonks JH, Pai SK, Murali SR. Steroid injection therapy is the best conservative treatment for lateral epicondylitis: a prospective randomised controlled trial. Int J Clin Pract 2007;61:240-6 «PMID: 17166184»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko