Tulosta

Paikallinen kortikosteroidiruiske De Quervainin taudin hoidossa

Näytönastekatsaukset
19.4.2013
Jaro Karppinen

Näytön aste: B

Paikallisella kortikosteroidiruiskeella kipuoireet näyttävät lievittyvän de Quervainin tenosynoviitissa. Vakavat komplikaatiot lienevät harvinaisia.

Cochrane-katsauksessa «Peters-Veluthamaningal C, van der Windt DA, Winters JC ym. Corticosteroid injection for de Quervain's tenosynovitis. Cochrane Database Syst Rev 2009;:CD005616 »1 löydettiin vain yksi kriteerit täyttävä satunnaistettu tutkimus «Avci S, Yilmaz C, Sayli U. Comparison of nonsurgical treatment measures for de Quervain's disease of pregnancy and lactation. J Hand Surg Am 2002;27:322-4 »2, jossa oli tutkittu steroidiruiskeen vaikutusta raskauden ja imetyksen aikaiseen de Quervainin tenosynoviittiin. Tutkimukseen otettiin mukaan 19 naista, joilla Finkelsteinin testi oli positiivinen ja jotka satunnaistettiin joko käyttämään lastaa päivisin tai saamaan steroidiruiske (10 mg metyyliprednisolonia 0,5-prosenttisessa bupivakaiinissa) jännetuppeen.

Steroidiruiske auttoi täydellisesti kipuun kaikilla tutkituilla 1–6 päivän kohdalla, kun lastahoitoryhmässä kukaan potilaista ei saanut täydellistä kivun lievitystä. Steroidiryhmässä yksi potilas kipeytyi uudelleen 5 kuukauden kohdalla, mutta toinen steroidiruiske auttoi tilanteeseen. Yksikään tutkituista potilaista ei tarvinnut leikkaushoitoa eikä steroidiruiskeisiin liittynyt komplikaatioita.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Katsauksen jälkeen on julkaistu yksi satunnaistettu tutkimus «Peters-Veluthamaningal C, Winters JC, Groenier KH ym. Randomised controlled trial of local corticosteroid injections for de Quervain's tenosynovitis in general practice. BMC Musculoskelet Disord 2009;»3, jossa verrattiin 1–2 yleislääkärin antamaa injektiota steroidia (10 mg triamsinolonia) keittosuola-injektioon 21 potilaalla.

Steroidiryhmässä oli viikon kohdalla merkittävästi parempi hoitovaste, vähäisempi paikallinen kipu ja parempi potilastyytyväisyys, mutta käden toiminnassa ei ollut eroa. Absoluuttinen riskin vähenemä steroidiruiskeella oli 0,55 (95 % luottamusväli 0,34–0,76) ja NNT oli 2. Steroidihoidon vaste säilyi hyvänä vuoden seurannassa. Steroidiruiskeisiin ei liittynyt merkittäviä komplikaatioita.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet 1

Kirjallisuutta

  1. Peters-Veluthamaningal C, van der Windt DA, Winters JC ym. Corticosteroid injection for de Quervain's tenosynovitis. Cochrane Database Syst Rev 2009;:CD005616 «PMID: 19588376»PubMed
  2. Avci S, Yilmaz C, Sayli U. Comparison of nonsurgical treatment measures for de Quervain's disease of pregnancy and lactation. J Hand Surg Am 2002;27:322-4 «PMID: 11901392»PubMed
  3. Peters-Veluthamaningal C, Winters JC, Groenier KH ym. Randomised controlled trial of local corticosteroid injections for de Quervain's tenosynovitis in general practice. BMC Musculoskelet Disord 2009;10:131 «PMID: 19860883»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko