Tulosta

Paikallinen kortikosteroidiruiske napsusormen hoidossa

Näytönastekatsaukset
19.4.2013
Helena Liira

Näytön aste: C

Paikallinen kortikosteroidiruiske saattaa johtaa oireettomuuteen napsusormen hoidossa useammin kuin pelkkä puudutehoito.

Murphyn tutkimuksessa «Murphy D, Failla JM, Koniuch MP. Steroid versus placebo injection for trigger finger. J Hand Surg Am 1995;20:628-31 »1 verrattiin kortisonipuuduteinjektiota pelkkään puudutteeseen stenosoivan fleksoritenosynoviitin (napsusormi) hoidossa. 24 potilasta satunnaistettiin sairaalan poliklinikalla saamaan joko kortisonipuudutetta (14 potilasta, § ml kortisonia + 3 ml lidokaiinia) tai pelkkä puudutetta (10 potilasta, 4 ml lidokaiinia) jännetuppeen. Steroidiryhmässä oli 6 peukaloa, 2 keskisormea ja 6 nimetöntä, puuduteryhmässä vastaavasti 2 peukaloa, 3 keskisormea ja 5 nimetöntä.

Sisäänottoperusteet: tyypilliset oireet, ievä (= palpoitavissa), keskivaikea (palpoitavissa ja kipeä) ja vaikea (palpoitavissa, nähtävissä ja kivulias). Röntgenkuvissa ei artroosia.

Poissulkuperusteet: reuma, diabetes, jännevamma, aiempi kortikosteroidiruiske.

Hoitotulos arvioitiin 0, 3 ja 16 viikon kohdalla. Hoitotulos oli hyvä, jos oireeton. Kolmen ja 16 viikon kohdalla kortikosteroidiruiskeen saaneista 9/14 (64 %) oli oireettomia verrattuna 2/10 (20 %) puuduteinjektion saaneeseen: ero oli tilastollisesti merkitsevä. Ei keskeyttäneitä.

Haittavaikutukset: ei kuvattu. Mainitaan, ettei komplikaatioita.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Hyvin tehty, pieni aineisto, sisäinen validiteetti 9/11.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet 1

Kirjallisuutta

  1. Murphy D, Failla JM, Koniuch MP. Steroid versus placebo injection for trigger finger. J Hand Surg Am 1995;20:628-31 «PMID: 7594291»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko