Tulosta

Paikallisesti käytetyt tulehduskipulääkkeet (NSAID) epikondyliittikivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
18.4.2013
Päivi Linnanen

Näytön aste: B

Paikalliset tulehduskipulääkkeet (NSAID) näyttävät lyhytaikaisesti lievittävän epikondyliittikipua haittojen jäädessä vähäisiksi.

Cochrane-katsauksessa «Green S, Buchbinder R, Barnsley L ym. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for treating lateral elbow pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2002;2:CD003686 »1, «»1 oli mukana yhteensä 14 tutkimusta ja yli 700 potilasta. Tutkimuksissa verrattiin suun kautta annosteltavaa tai paikallisesti iholle levitettävää tulehduskipulääkettä lumevalmisteeseen tai steroidiruiskeeseen.

Kuudessa tutkimuksessa, joissa paikallisesti iholle levitettävää tulehduskipulääkettä verrattiin lumelääkkeeseen, seuranta-aika oli 2–4 viikkoa. Paikallista tulehduskipulääkettä saaneet olivat vähemmän kivuliaita (kipu-VAS keskiarvo 1,9 pistettä pienempi kipujanalla kuin lumeryhmässä, luottamusväli -2,54 – -1,21) ja tyytyväisempiä (tyytyväisyyden riskisuhde 0,39, luottamusväli 0,23–0,66) kuin lumevalmistetta käyttäneet. Paikallisesti iholle levitettävillä tulehduskipulääkkeillä ei ollut keskenään merkittävää tehoeroa. Eniten tutkimuksissa käytettiin diklofenaakkivalmisteita.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet 1

Kirjallisuutta

  1. Green S, Buchbinder R, Barnsley L ym. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for treating lateral elbow pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2002;2:CD003686 «PMID: 12076503»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko