Tulosta

Parasetamoli vs COX-2 selektiiviset tulehduskipulääkkeet ja ruoansulatuskanavan lääkehaitat nivelrikkopotilailla (polvi/lonkka)

Näytönastekatsaukset
9.1.2007
Katriina Vuolteenaho ja Eeva Moilanen

Näytön aste: B

Parasetamoli ja COX-2 selektiiviset tulehduskipulääkkeet näyttävät olevan yhtä turvallisia ruoansulatuskanavan haittojen suhteen.

Julkaisuvuodet 1966 – 2005 kattavaan Cochrane-katsaukseen «Towheed TE, Maxwell L, Judd MG, Catton M, Hochberg MC, Wells G. Acetaminophen for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1):CD004257»1 «»1 otettiin mukaan kaikkiaan kolme tutkimusta, joissa arvioitiin parasetamolin turvallisuutta nivelrikkokivun hoidossa verrattuna COX-2 selektiivisiin tulehduskipulääkkeisiin: kaikki satunnaistettuja ja kontrolloituja kokeita. Lähteenä MEDLINE, EMBASE, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), ACP Journal Club, DARE, Cochrane database of Systematic Reviews. Haittavaikutusten arviointia varten COX-2 selektiiviset tulehduskipulääkkeet niputettiin yhdeksi ryhmäksi, jonka aiheuttamia ruoansulatuskanavan haittoja verrattiin parasetamoliin (4 000 mg / päivä). Ruoansulatuskanavan haittoja arvioitiin esittämällä riskisuhde raportoiduille ruoansulatuskanavan haittatapahtumille (95 %:n luottamusväli).

COX-2 selektiiviset tulehduskipulääkkeet vs parasetamoli: ruoansulatuskanavan haittatapahtumat 1.11 (0.94, 1.31), n = 4 205, p = 0.2

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
  • Kommentti: Meta-analyysissä mukana olleiden tutkimusten seuranta-aika oli 6 viikkoa ja potilasmäärä melko pieni, mikä heikentää haittavaikutusriskin arviointia pidemmässä käytössä.

Kirjallisuutta

  1. Towheed TE, Maxwell L, Judd MG, Catton M, Hochberg MC, Wells G. Acetaminophen for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1):CD004257
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko