Tulosta

Parasetamoli vs tulehduskipulääkkeet ja ruoansulatuskanavan lääkehaitat nivelrikkopotilailla (polvi/lonkka)

Näytönastekatsaukset
9.1.2007
Katriina Vuolteenaho ja Eeva Moilanen

Näytön aste: A

Parasetamoli aiheuttaa vähemmän ruoansulatuskanavan haittoja kuin epäselektiiviset tulehduskipulääkkeet nivelrikkopotilailla.

Julkaisuvuodet 1966 – 2005 kattavaan Cochrane-katsaukseen «Towheed TE, Maxwell L, Judd MG, Catton M, Hochberg MC, Wells G. Acetaminophen for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1):CD004257»1 «»1 otettiin mukaan kaikkiaan 5 parasetamolin turvallisuutta nivelrikkokivun hoidossa verrattuna epäselektiivisiin tulehduskipulääkkeisiin arvioivaa tutkimusta: kaikki satunnaistettuja ja kontrolloituja kokeita. Lähteenä MEDLINE, EMBASE, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), ACP Journal Club, DARE, Cochrane database of Systematic Reviews. Haittavaikutusten arviointia varten epäselektiiviset tulehduskipulääkkeet niputettiin yhdeksi ryhmäksi, jonka aiheuttamia ruoansulatuskanavan haittoja verrattiin parasetamoliin (4 000 mg / päivä, n = 3; 3 000 mg / päivä, n = 1; 2 600 mg / päivä, n = 1). Ruoansulatuskanavan haittoja arvioitiin esittämällä riskisuhteet raportoiduille ruoansulatuskanavan haittatapahtumille ja ruoansulatuskanavan haitoista aiheutuville keskeyttämisille (95 % luottamusväli). Tulehduskipulääkkeet vs parasetamoli: ruoansulatuskanavan haittatapahtumat 1.47 (1.08, 2.00), n = 891, p = 0.02, ruoansulatuskanavan haitoista aiheutuvat keskeyttämiset 2.00 (1.05, 3.81), n = 640, p = 0.03

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
  • Kommentti: Meta-analyysissä mukana olleiden tutkimusten seuranta-aika vaihteli seitsemästä päivästä kahteen vuoteen, ja potilasmäärä oli melko pieni, mikä heikentää haittavaikutusriskin arviointia pidemmässä käytössä.

Kirjallisuutta

  1. Towheed TE, Maxwell L, Judd MG, Catton M, Hochberg MC, Wells G. Acetaminophen for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1):CD004257
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko