Tulosta

Parasetamoli vs tulehduskipulääkkeet ja toimintakyky nivelrikkopotilailla (polvi/lonkka)

Näytönastekatsaukset
15.12.2006
Katriina Vuolteenaho ja Eeva Moilanen

Näytön aste: B

Parasetamoli näyttää parantavan nivelrikkopotilaan toimintakykyä yhtä hyvin kuin tulehduskipulääkkeet.

Julkaisuvuodet 1966 – 2005 kattavaan Cochrane-katsaukseen «Towheed TE, Maxwell L, Judd MG, Catton M, Hochberg MC, Wells G. Acetaminophen for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1):CD004257»1 «»1 otettiin mukaan yhteensä 8 tutkimusta, joissa tutkittiin parasetamolin tehoa nivelrikkopotilaan toimintakyvyn paranemisen suhteen verrattuna tulehduskipulääkkeisiin (NSAID): kaikki satunnaistettuja ja kontrolloituja kokeita. Lähteenä MEDLINE, EMBASE, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), ACP Journal Club, DARE, Cochrane database of Systematic Reviews. Arviointia varten tulehduskipulääkkeet niputettiin yhdeksi ryhmäksi, jonka tehoa kivun hoidossa verrattiin parasetamoliin. Vaikuttavuuden piste-estimaattina toimintakyvylle (HAQ: toimintakyky, kävelynopeus) käytettiin vakioitua keskiarvojen eroa (SMD = standardized mean difference), jossa 0.2 = pieni, 0.5 kohtuullinen ja > 0.8 merkittävä ero hoitojen välillä (95 % luottamusväli). Tulehduskipulääkkeet vs parasetamoli: HAQ: toimintakyky 0.20 (-0.01, 0.41), n = 349, p = 0.06 Kävelynopeus 0.02 (-0.19, 0.14), n = 571, p = 0.8

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Meta-analyysin mukaan parasetamolin ja tulehduskipulääkkeiden vaikutus nivelrikkopotilaan toimintakykyyn on samaa tasoa. Meta-analyysin ongelmana on tulehduskipulääkkeiden niputtaminen yhteen, jolloin ei voida sulkea pois yksittäisen lääkkeen paremmuutta vertailussa.

Meta-analyysissä olivat mukana seuraavat tutkimukset:

Tutkimuksessa «Bradley JD, Brandt KD, Katz BP, Kalasinski LA, Ryan SI. Comparison of an antiinflammatory dose of ibuprofen, an analgesic dose of ibuprofen, and acetaminophen in the treatment of patients with osteoar»2 ibuprofeeni (2400 mg päivässä, n = 61) oli yhtä tehokas kuin parasetamoli (4 000 mg päivässä, n = 61) nivelrikkopotilaan toimintakyvyn paranemisen suhteen neljän viikon seuranta-aikana.

Tutkimuksessa «Williams HJ, Ward JR, Egger MJ ym. Comparison of naproxen and acetaminophen in a two-year study of treatment of osteoarthritis of the knee. Arthritis Rheum 1993;36:1196-206»3 naprokseeni (750 mg päivässä, n = 75) oli yhtä tehokas kuin parasetamoli (2 600 mg päivässä, n = 73) nivelrikkopotilaan toimintakyvyn paranemisen suhteen kuuden viikon seuranta-aikana.

Tutkimuksessa «Pincus T, Koch GG, Sokka T ym. A randomized double-blind, crossover clinical trial of diclofenac plus misoprostol versus acetaminophen in patients with osteoarthritis of the hip or knee. Arthritis Rhe»4 diklofenaakki + misoprostoli (150 mg + 400 mg päivässä, n = 112) oli jonkin verran tehokkaampi kuin parasetamoli (4 000 mg päivässä, n = 115) nivelrikkopotilaan toimintakyvyn paranemisen suhteen kuuden viikon hoidon jälkeen.

Tutkimuksessa «Golden HE, Moskowitz RW, Minic M. Analgesic efficacy and safety of nonprescription doses of naproxen sodium compared with acetaminophen in the treatment of osteoarthritis of the knee. Am J Ther 2004;1»5 naprokseeni (660 mg päivässä, n = 158) oli yhtä tehokas kuin parasetamoli (4 000 mg päivässä, n = 145) nivelrikkopotilaan toimintakyvyn paranemisen suhteen seitsemän päivän seuranta-aikana.

Tuloksia muista Cochrane-katsauksen tutkimuksista, jotka eivät sisälly yllä olevaan tehonarviointiin

VACT1-tutkimuksessa «Geba GP, Weaver AL, Polis AB ym. Efficacy of rofecoxib, celecoxib, and acetaminophen in osteoarthritis of the knee: a randomized trial. JAMA 2002;287:64-71, erratum in: JAMA 2002;287:989»6 rofekoksibi 12.5 mg (n = 96) ja selekoksibi 200 mg (n = 97) oli yhtä tehokas ja rofekoksibi 25 mg (n = 95) oli jonkin verran tehokkaampi kuin parasetamoli 4 000 mg (n = 94) nivelrikkopotilaan toimintakyvyn paranemisen suhteen. Hoidon tehoa mitattiin muutoksena kuuden viikon hoidon jälkeen WOMAC: toimintakyky asteikolla 0 – 100 (95 %:n luottamusväli). Toimintakyky parani: parasetamoli 19.5 mm (24.1, 14.9), selekoksibi 24.9 mm (29.3, 20.5), rofekoksibi 12.5 mg, 24.3 mm (28.7, 9.9), rofekoksibi 25 mg 29.7 mm (34.1, 25.3). Tilastollisesti merkittävät erot ryhmien välillä: rofekoksibi 25 mg vs parasetamoli p < 0.01.

Tutkimuksessa «Case JP, Baliunas AJ, Block JA. Lack of efficacy of acetaminophen in treating symptomatic knee osteoarthritis: a randomized, double-blind, placebo-controlled comparison trial with diclofenac sodium. A»7 diklofenaakki (150 mg, n = 25) oli tehokkaampi kuin parasetamoli (4 000 mg päivässä, n = 29) polvinivelrikkopotilaan toimintakyvyn paranemisen suhteen. Parasetamolin vaikutus jää tutkimuksessa kliinisesti vähäiseksi (muutos alle 20 %). Hoidon tehoa toimintakyvyn suhteen mitattiin muutoksena 12 viikon hoidon jälkeen arvioituna WOMAC: toimintakyky VAS janalla (17 kysymystä kivusta arvioituna 0 – 100 mm, yht. 1700 mm). Toimintakyky parani: parasetamoli 41.8 mm (SD 205.6), diklofenaakki 163.0 mm (SD 201.5).

Tutkimuksessa «Boureau F, Schneid H, Zeghari N, Wall R, Bourgeois P. The IPSO study: ibuprofen, paracetamol study in osteoarthritis. A randomised comparative clinical study comparing the efficacy and safety of ibupr»8 ibuprofeeni (1 200 mg päivässä, n = 111) oli jonkin verran tehokkaampi kuin parasetamoli (3 000 mg päivässä, n = 111) polven tai lonkan nivelrikkopotilaan toimintakyvyn paranemisen suhteen. Hoidon tehoa mitattiin muutoksena 14 päivän hoidon jälkeen WOMAC: toimintakyky asteikolla 0 – 4 ja tulokset on ilmoitettu normalisoituna asteikolle 0 – 100 mm. Toimintakyky parani: parasetamoli 12.8 (SD 15.0), ibuprofeeni 19.8 (SD 17.3), p = 0.002 (ryhmien välisen eron p-arvo).

VACT2-tutkimuksessa «Schnitzer TJ, Weaver AL, Polis AB ym. Efficacy of rofecoxib, celecoxib, and acetaminophen in patients with osteoarthritis of the knee. A combined analysis of the VACT studies. J Rheumatol 2005;32:1093»9 rofekoksibi 12.5 mg (n = 259), rofekoksibi 25 mg (n = 527) ja selekoksibi 200 mg (n = 523) olivat jonkin verran tehokkaampia kuin parasetamoli 4 000 mg (n = 269) polvinivelrikkopotilaan toimintakyvyn paranemisen suhteen. Hoidon tehoa mitattiin muutoksena kuuden viikon hoidon jälkeen WOMAC: toimintakyky asteikolla 0 – 100. Toimintakyky parani: parasetamoli 20.0 mm, selekoksibi 25.7 mm, rofekoksibi 12.5 mg 25.7 mm, rofekoksibi 25 mg 28.7 mm. Tilastollisesti merkittävät erot ryhmien välillä: selekoksibi 200 mg vs parasetamoli p < 0.001, rofekoksibi 12.5 mg vs parasetamoli p < 0.001, rofekoksibi 25 mg vs parasetamoli p < 0.001.

Kirjallisuutta

 1. Towheed TE, Maxwell L, Judd MG, Catton M, Hochberg MC, Wells G. Acetaminophen for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1):CD004257
 2. Bradley JD, Brandt KD, Katz BP, Kalasinski LA, Ryan SI. Comparison of an antiinflammatory dose of ibuprofen, an analgesic dose of ibuprofen, and acetaminophen in the treatment of patients with osteoarthritis of the knee. N Engl J Med 1991;325:87-91
 3. Williams HJ, Ward JR, Egger MJ ym. Comparison of naproxen and acetaminophen in a two-year study of treatment of osteoarthritis of the knee. Arthritis Rheum 1993;36:1196-206
 4. Pincus T, Koch GG, Sokka T ym. A randomized double-blind, crossover clinical trial of diclofenac plus misoprostol versus acetaminophen in patients with osteoarthritis of the hip or knee. Arthritis Rheum 2001;44:1587-98
 5. Golden HE, Moskowitz RW, Minic M. Analgesic efficacy and safety of nonprescription doses of naproxen sodium compared with acetaminophen in the treatment of osteoarthritis of the knee. Am J Ther 2004;11:85-94
 6. Geba GP, Weaver AL, Polis AB ym. Efficacy of rofecoxib, celecoxib, and acetaminophen in osteoarthritis of the knee: a randomized trial. JAMA 2002;287:64-71, erratum in: JAMA 2002;287:989
 7. Case JP, Baliunas AJ, Block JA. Lack of efficacy of acetaminophen in treating symptomatic knee osteoarthritis: a randomized, double-blind, placebo-controlled comparison trial with diclofenac sodium. Arch Intern Med 2003;163:169-78
 8. Boureau F, Schneid H, Zeghari N, Wall R, Bourgeois P. The IPSO study: ibuprofen, paracetamol study in osteoarthritis. A randomised comparative clinical study comparing the efficacy and safety of ibuprofen and paracetamol analgesia treatment of osteoarthritis of the knee or hip. Ann Rheum Dis 2004;63:1028-34
 9. Schnitzer TJ, Weaver AL, Polis AB ym. Efficacy of rofecoxib, celecoxib, and acetaminophen in patients with osteoarthritis of the knee. A combined analysis of the VACT studies. J Rheumatol 2005;32:1093-105
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko